Emerytura pomostowa 2022. Wnioski są przyjmowane na nowych zasadach. Tego ZUS już nie weźmie pod uwagę

Już od jakiegoś czasu wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku przysługuje na nowych zasadach. Seniorzy, którzy będą chcieli złożyć wniosek o tzw. emeryturę pomostową 2022, mają do spełnienia o jeden warunek mniej. Kto ma zatem teraz szansę na otrzymanie świadczenia z ZUS?

W Polsce jest kilka sposobów, aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Jednym z nich jest tzw. emerytura pomostowa. Oczywiście niezbędne jest spełnienie kilku obligatoryjnych warunków. Dobra wiadomość jest taka, że zgodnie z wprowadzoną nowelizacją, jeden z nich przestał obowiązywać. 

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Emerytura pomostowa 2022. Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać pieniądze z ZUS

O emeryturę pomostową mogą starać się seniorzy, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku, a do tego spełniają łącznie następujące kryteria:

  • osiągną okresy składkowe i nieskładkowe — co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub pracę w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • spełnią pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948. Co się zmieniło? 

Do 20 kwietnia 2022 wśród tych warunków znajdował się również punkt, zgodnie z którym, świadczenie mogło zostać przyznane po rozwiązaniu stosunku pracy jeszcze przed złożeniem wniosku. Niestety dochodziło do sytuacji, w których seniorzy zostawali bez środków do życia z uwagi na odrzucenie formularza. W związku z tym prezydent podpisał nowelizację, znoszący to kryterium

Emerytura pomostowa — wniosek nie jest jednym dokumentem, który należy dostarczyć

Oczywiście sam wniosek nie jest wystarczający do rozpatrzenia decyzji. Musimy do niego dołączyć: 

  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej,
  • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
Więcej o: