Rewaloryzacja emerytur 2023. To pewne! Rząd nie planuje większych podwyżek świadczeń dla seniorów

Rewaloryzacja emerytur 2023 to temat, nad którym debatowano od tygodni w Radzie Dialogu Społecznego. Związkowcy domagali się bowiem dla seniorów większych podwyżek. Negocjacje nie przebiegły jednak pomyślnie. Rząd zadecydował, że waloryzacja emerytur i rent 2023 wyniesie ustawowe minimum.

Rada Ministrów 13 lipca opublikowała rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku. Nie dla wszystkich seniorów będzie to jednak dobra wiadomość, biorąc pod uwagę, że związkowcy liczyli na większe podwyżki dla najstarszych obywateli. 

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

Rewaloryzacja emerytur 2023. Do porozumienia nie doszło 

Związkowcy z "Solidarności", OPZZ i Forum Związków Zawodowych domagali się, aby przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji był wyższy. Zdaniem Sebastiana Koćwina, wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych powinien on wynosić "nie mniej niż inflacja w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów, powiększona o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r."

Niestety do porozumienia z rządem nie doszło. Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem emerytury i renty wzrosną o jedynie ustawowe minimum

Waloryzacja emerytur i rent 2023. Ile wyniesie? 

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ustalany jest na podstawie średniorocznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, a następnie zwiększany o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Jak donosi Fakt, najnowsze prognozy wskazują, że w 2023 roku wyniesie on zatem ok. 14,2 procent. Choć można byłoby mówić o rekordowych podwyżkach, to uwzględniając prognozy NBP o 26-procentowym wzroście cen na początku 2023 roku, wskaźnik ten nie wydaje się już tak imponujący. 

Powinna zostać wprowadzona druga waloryzacja emerytur? Eksperci nie mają wątpliwości 

Jednak to dopiero w przyszłym roku, a wzrosty cen seniorzy odczuwają już teraz. Właśnie dlatego zdaniem dr. Antoniego Kolka z Instytutu Emerytalnego zmiana zasad waloryzacji jest konieczna: 

- Rozwiązaniem byłaby druga waloryzacja w ciągu roku, a może nawet częściej – raz na kwartał.

Również zdaniem OPZZ świadczenia emerytalno-rentowe powinny być waloryzowane dwa razy w roku.

Więcej o: