To pewne! Senior może zyskać nawet 200 zł do emerytury dożywotnio. Wniosku nie złoży w ZUS

Dodatkowe 200 zł do emerytury przyznawane jest od początku 2022 roku. Świadczenie to wypłacane będzie dożywotnio, ale aby je otrzymać, należy spełnić pewne warunki. Dodatkowo wymagany jest wniosek, którego nie złożymy w ZUS.

Niejeden senior ucieszyłby się z dodatkowych 200 zł do emerytury. Od stycznia 2022 roku wielu z nich ma szanse na taki comiesięczny zastrzyk gotówki. Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić warunki i złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wyjaśniamy, kto może starać się o ten dodatek.

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Kto może otrzymać 200 zł do emerytury? Wyróżniona została pewna grupa seniorów

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP w kwocie 200 zł. Oprócz nich o dodatkowe pieniądze wnioskować mogą także seniorzy służący w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym i Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat otrzymają osoby spełniające kilka warunków

Aby otrzymać dodatkowe pieniądze do emerytury, należy spełnić kilka istotnych warunków:

  1. Osiągnąć powszechny wiek emerytalny.
  2. Osiągnąć wymagany czas czynnej służby w działaniach ratowniczych. Dla kobiet okres ten wynosi 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat.
  3. Przez czas czynnej służby minimum raz w roku brać udział w akcjach ratowniczych.

Gdzie należy złożyć wniosek o 200 zł do emerytury?

Za wypłacanie świadczenia ratowniczego odpowiada inny urząd niż ZUS. Wniosek należy złożyć u miejskiego lub powiatowego komendanta Straży Pożarnej. Należy dołączyć do niego także dokumenty potwierdzające wyżej wymienione wymagania. W tym celu potrzebni są często świadkowie, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej.

Warto wiedzieć, że członkowi OSP, który złoży wniosek w terminie do 30 września 2022 r., przyznaje się prawo do tego świadczenia z wyrównaniem od pierwszego stycznia 2022 roku. Po upływie tego czasu nie będzie możliwa wypłaty wyrównania.

Więcej o: