Emerytura po mężu 2022 jest wyższa, niż rok temu. Nie tylko wdowa otrzyma ten zastrzyk gotówki

Emerytura po mężu to świadczenie nie tylko dla wdowy. Inna nazwa to renta rodzinna, którą otrzymać można w przypadku śmierci osoby bliskiej. Ten rodzaj świadczenia podlega waloryzacji, a więc w 2022 roku jest wyższe. Na ile pieniędzy można liczyć?

Emerytura po mężu, to potoczna nazwa świadczenia, które przysługuje osobom bliskim z otoczenia zmarłego, lub zmarłej. Taki zastrzyk gotówki nosi nazwę renty rodzinnej, jednak nie każdy może ją otrzymać. Są warunki, które nie tylko wykluczają pewne grono prawdopodobnych świadczeniobiorców, ale i mogą sprawić, że zainteresowani świadczeniem sami zrezygnują ze składania wniosku. Wszystko przez to, że może im się to nie opłacać. Co ciekawe, w 2022 roku świadczenie wzrosło.

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Emerytura po mężu nie tylko dla wdowy. Kto dostanie rentę rodzinną?

Renta rodzinna przysługuje wszystkim osobom najbliższym osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Przysługuje też, jako świadczenie po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku wdowy warunkiem do pobierania renty rodzinnej jest ukończenie 50- ego roku życia w chwili śmierci współmałżonka. Musi być ona również niezdolna do pracy, lub wychowywać dziecko posiadające prawo do otrzymania renty po zmarłym rodzicu.

Ile wynosi emerytura po mężu 2022? Świadczenie wzrosło, ale czy się opłaca?

Niestety, emerytura po mężu nie wynosi 100 procent. W przypadku wdowy jest to jedynie 85 procent świadczenia zmarłego. To oznacza, że jeśli po wyliczeniach 85 procent świadczenia męża wynosi mniej niż podstawowa emerytura wdowy, pobieranie go się nie opłaca. Dodatkowym kontrowersyjnym warunkiem, który potęguje ten fakt, jest to, że wdowa, aby pobierać ten zastrzyk gotówki, musi zrezygnować z własnego świadczenia. W 2022 roku renta rodzinna została poddana waloryzacji, a więc jeśli np. małżonek zarabiał najniższą emeryturę, a ta jak wiadomo- wzrosła, to w przypadku emerytury po mężu również będzie liczona z uwzględnieniem podwyżki w wyniku waloryzacji.

Wniosek o emeryturę po mężu, czyli rentę rodzinną. Potrzebne są też dokumenty

Wniosek o rentę rodzinną znajduje się na oficjalnej stronie ZUS, a dokładniej- tutaj, można złożyć go osobiście, lub drogą elektroniczną. Oprócz tego wdowa musi dostarczyć dokumenty do urzędu:

  • akt urodzenia oraz akt zgonu męża bądź innego członka rodziny, po którym ma być wypłacana renta rodzinna,
  • akt urodzenia osoby wnioskującej o uzyskanie renty rodzinnej,
  • dokumenty potwierdzające prawo do uzyskiwania renty, na przykład odpis aktu małżeństwa,
  • zaświadczenie od lekarza na temat stanu zdrowia dziecka bądź osoby owdowiałej- dotyczy przypadków, gdy renta rodzinna ma być wypłacana z powodu niezdolności do pracy,
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki bądź uczęszczaniu do szkoły- dotyczy przypadków, gdy o rentę ubiega się dziecko zmarłego w wieku powyżej 16 lat,
  • oświadczenie na temat pozostawania we wspólności małżeńskiej do momentu śmierci współmałżonka bądź zaświadczenie na temat ustalenia prawa do alimentów na podstawie decyzji sądu,
  • oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca nie posiada dochodów z pracy zarobkowej bądź pozarolniczej działalności gospodarczej.
Więcej o: