Dodatek do emerytury po 65 roku życia ma różne formy. Ci seniorzy zyskają nawet 1000 zł co miesiąc

Dodatek do emerytury po 65 roku życia może wynieść nawet 1000 złotych. Opcji zwiększenia podstawowego świadczenia jest kilka i są uzależnione od tego, czy senior lub seniorka spełnią określone warunki. Te trzy są wypłacane dożywotnio, a jeden z nich nie jest z ZUS.

W 2022 roku seniorzy i seniorki otrzymali podwyżkę świadczeń. W związku z waloryzacją podniosła się ich podstawowa emerytura, ale nie tylko. Ponownie pojawiła się (wyższa) 14. emerytura, a także 13. emerytura po waloryzacji. Emeryci mają szansę otrzymać też np. rentę rodzinną, ale są jeszcze co najmniej trzy inne możliwości, z których najkorzystniejsza to ponad 1000 złotych. Niestety, tylko dla nielicznych.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A] Wybierz serwis

Dodatek do emerytury po 60. i 65. roku życia. Program Mama 4+ nie tylko dla mam

Najwięcej pieniędzy co miesiąc można otrzymać z programu Mama 4+, który potocznie nazywany jest matczyną emeryturą. To dofinansowanie podstawowego świadczenia, które może wynieść nawet 1000 złotych lub więcej. Wszystko zależy od tego, jaka emerytura przysługuje matce, która wychowała minimum czwórkę dzieci i zrezygnowała z pracy na rzecz piastowania swoich pociech. Jeśli jej podstawowa emerytura wynosi np. 217,98 złotych co miesiąc, rząd "dopełni" ją do najniższej emerytury, która jest waloryzowana i w 2022 roku wynosi 1217,98 zł netto, zatem taka osoba zyska 1000 złotych

Ojcowie mają szansę na ten dodatek, jeśli udowodnią, że wychowali co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Zarówno w przypadku ojców, jak i matek, niezbędnym warunkiem do otrzymania pieniędzy jest osiągnięcie wieku emerytalnego.

Dodatek do emerytury po 65. roku życia to także 200 zł, ale nie z ZUS

Seniorzy i seniorki mogą ubiegać się jeszcze o dożywotnie 200 złotych do emerytury co miesiąc. Pieniądze są jednak przyznawane ze względu na... zawód, który wykonywano przed emeryturą. 200 złotych dostaną m.in. strażacy i strażaczki OSP, a od 2022 roku również osoby, które przez minimum 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) udzielały się w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Pieniędzy nie wypłaca ZUS, a MSW.

Dodatek do emerytury po 65. roku życia dla chorych- dodatek pielęgnacyjny

Osoby najbardziej pokrzywdzone, również ze względów zdrowotnych, które przebywają na emeryturze, mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny. Jest on wypłacany tym, którym przysługuje prawo do emerytury, lub renty. Muszą mieć ukończone 75 lat, ale nie muszą. Jeśli w ich przypadku stwierdzono niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji, również dostaną pieniądze. Wysokość dodatku wynosi 256,44 zł

Więcej o: