Zmiany w kodeksie pracy. Od kiedy możemy się ich spodziewać? Wiemy, czy nastąpią w sierpniu 2022

Zmiany w kodeksie pracy to wyczekiwana rewolucja w prawie pracowników. Z początku zapowiadano je na sierpień 2022, a więc już niedługo. Niestety, rzeczywistość jest inna, ale znamy prawdopodobny termin. Kiedy zmiany w kodeksie pracy wejdą w życie?

Prawdziwa rewolucja w przepisach miała nastąpić jeszcze w sierpniu 2022 roku. Rząd zapowiedział zmiany dla pracowników, które miały okazać się bardzo korzystne. Niestety, najprawdopodobniej termin się zmieni. Kiedy pracownicy mogą oczekiwać zmian w kodeksie pracy i czy nastąpi to w tym roku?

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Zmiany w kodeksie pracy 2022. Jakie reformy przewidziano?

Zmiany w kodeksie pracy, planowane na sierpień 2022 miały dotyczyć przede wszystkim dyrektyw Unii Europejskiej, a dokładniej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE. 

Kolejny projekt ustawy, który miał zostać wprowadzony w życie w sierpniu 2022 roku, miał dotyczyć m.in. regulacji, w kwestii trzeźwości pracowników. Druk 2335 mówił również m.in. o uregulowaniu kwestii związanych z pracą zdalną. Najważniejsze zmiany, które miały okazać się prawdziwą rewolucją to:

 • Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych
 • Zmiany w umowie na okres próbny
 • Prawo do równoległego zatrudnienia
 • Prawo do złożenia wniosku przez pracownika o zmianę formy pracy
 • Prawo do uzyskania zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej
 • Zmiany w wytycznych dot. przerw w pracy
 • Zmiany w urlopie opiekuńczym
 • Ustanowienie elastycznej organizacji pracy
 • Zmiany w urlopie macierzyńskim

Kodeks pracy 2022: zmiany. Kiedy wejdą w życie?

Niestety, pomimo wyznaczonego terminu (3 lata na realizację dyrektyw) przez Unię Europejską, nie zapowiada się, aby weszły one w życie w 2022 roku. Nowelizująca nie została na ten moment jeszcze przyjęta przez Sejm, a projekt jest dopiero po pierwszym czytaniu. Prawdopodobny termin, który można założyć na ten moment, to dopiero styczeń 2023 roku. Na ten moment, w sierpniu 2022 można spodziewać się, że

 • wymiar i zasady udzielania urlopu rodzicielskiego pozostaną bez zmian,
 • nie zmienią się zasady udzielania urlopu wychowawczego,
 • urlop ojcowski nie zostanie skrócony,
 • wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony będzie możliwe bez uzasadnienia,
 • dyrektor nie będzie miał obowiązku podać przyczyny odmowy zatrudnienia na czas nieokreślony.
 • nie zostanie wprowadzony urlop opiekuńczy, ale też zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
Więcej o: