To pewne! 500 plus dla seniora zostanie wypłacone nie tylko emerytom. Wiemy, kto może wnioskować

O 500 plus dla seniora może w tym roku ubiegać się większa liczba osób. Co bardziej interesujące wnioskować o świadczenie mogą nie tylko osoby starsze. Przedstawimy, dziś kto może starać się o te pieniądze.

Przy obecnym poziomie cen każdy szuka sposobu na zaoszczędzenie lub zwiększenie swoich dochodów. Emeryci w tej sytuacji często szukają dodatkowych świadczeń, które mogą się im należeć. Jednak o 500 plus dla seniora starać się mogę nie tylko osoby starsze. Dziś przedstawimy warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze z tego tytułu.

Zobacz wideo Policjanci zatrzymali 15 i 13-latka, którzy od kilku tygodni znęcali się nad niepełnosprawnymi

To pewne! 500 plus dla seniora zostanie wypłacone nie tylko emerytom

Od 2019 roku o świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli popularne 500 plus dla seniora mogą ubiegać się osoby, o złym stanie zdrowia, a więc nie tylko emeryci. Świadczeniobiorcami mogą zostać osoby spełniające poniższe warunki:

 • ukończyły 18 lat;
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona mi.n. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • nie są uprawnione np. emerytury, renty;
 • są uprawnione do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł;
 • mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce
 • jeśli są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz mieszka w Polsce.

500 plus dla seniora w 2022 otrzyma więcej osób. Wszystko za sprawą progu dochodowego

Jak możemy przeczytać na stronie zus.pl świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł tylko jeśli:

 • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
 • masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1396,13 zł.

Jeśli pobierasz więc emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a nie przekracza 1896,13 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę" Jeszcze do końca lutego dolny próg wynosił 1272,08 brutto.

Wniosek o 500 plus dla seniora nie musi być składany osobiście. Ważne są jednak pewne dokumenty

Aby otrzymać 500 plus dla seniora, wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku. Jeżeli nie pozwala na to twój stan zdrowia, nie musisz dostarczać go osobiście, może zrobić to w twoim imieniu przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Wniosek możesz złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Natomiast osób ubezpieczonych w KRUS to ten urząd będzie miejscem właściwym złożenia go.

Do wniosku trzeba dołączyć jeden z poniższych dokumentów:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • inna dokumentacja medyczna przedstawiająca stan zdrowia.
Więcej o: