200 złotych do emerytury jest wypłacane z wyrównaniem. Czas ucieka. Niektórzy mogą stracić nawet 1800 zł

200 zł do emerytury może zasilać konta seniorów co miesiąc. Aby jednak otrzymać te dodatkowe środki wraz z wyrównaniem, należy spełnić warunki i złożyć odpowiedni wniosek. Nie zrobimy tego jednak w ZUS, a czas ucieka. Już niedługo niektórzy emeryci stracą możliwość otrzymania 1800 zł.

Świadczenie ratownicze to dość nowy dodatek wprowadzony wraz z początkiem 2022 roku. Ma on na celu nagrodzenie osób, które w swoich społecznościach lokalnych wyróżniły się w specjalny i wyjątkowy sposób. Wyjaśnimy dziś, kto może się ubiegać o pieniądze z tego tytułu.

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Komu przysługuje 200 zł do emerytury? Przyznawane jest określonym osobom

Na dodatkowe comiesięczne 200 zł do emerytury mogą te osoby starsze, które służyły w:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
  • Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Aby nasz wniosek został zaakceptowany, należy także spełnić warunki. Ważne jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, ale nie tylko. Liczy się też czynna służba w działaniach ratowniczych, która powinna mieć miejsce minimum raz w roku przez okres 20 lat dla kobiet, a dla mężczyzn 25 lat.

Aby otrzymać 200 zł do emerytury, niezbędny jest wniosek. Nie złożysz go jednak w ZUS

Potrzebny w tej sprawie wniosek powinniśmy dostarczyć razem z potrzebnymi dokumentami do powiatowego lub miejskiego komendanta Straży Pożarnej. Wszystko dlatego, że wypłatą środków zajmuje się nie ZUS a Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czas na jego rozpatrzenie to aż 60 dni. Jeśli Państwowa Straż Pożarna dysponuje danymi potwierdzającymi nasz bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych, to sam wniosek jest wystarczający do wydania decyzji. Jeżeli takowych danych nie posiada wymieniony organ, to pozostali seniorzy muszą dodatkowo:

  • Wypełnić wniosek z klauzulą RODO,
  • Znaleźć trzech świadków, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej,
  • Udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków,
  • Wraz z wnioskiem oraz oryginałami oświadczeń udać się do powiatowego lub miejskiego komendanta Staży Pożarnej.

To pewne! Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci nie należy się tylko kobietom. Należy spełnić warunkiTo pewne! Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci nie tylko dla kobiet

200 zł do emerytury: seniorze uważaj, aby nie stracić 1800 zł

Jest jeszcze jedna dość istotna informacja dla wszystkich seniorów chcących złożyć wniosek w tej sprawie. Członkowi OSP, który złoży wniosek w terminie do 30 września 2022 r., przyznaje się prawo do tego świadczenia z wyrównaniem od pierwszego stycznia 2022 roku. Po upływie tego czasu nie będzie możliwa wypłaty wyrównania. W takiej sytuacji można stracić aż 1800 zł.

Ponadto kwota 200 zł wypłacana jest co miesiąc dożywotnio. Świadczenie ratownicze podlega też corocznej waloryzacji od dnia 1 marca, a organ wypłacający dokonuje waloryzacji tej kwoty z urzędu.

Więcej o: