Komu rząd wypłaci 500 plus dla seniora w 2022 roku? "Orzecznicy z ZUS uzdrowią każdego emeryta"

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać pieniądze z tego tytułu, trzeba udowadniać swój zły stan zdrowia. Niestety często okazuje się, że podczas komisji "orzecznicy z ZUS uzdrowią każdego emeryta".

O dodatkowe świadczenie w postaci 500 plus dla emeryta można ubiegać się już od 2019 roku. Aby jednak środki te trafiły na konto osoby uprawnionej, należy złożyć odpowiednio wniosek i przygotować dokumenty. Jedną z najważniejszych kwestii jest tutaj stan zdrowia.

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński obiecuje emeryturę 500 plus. Minister: najwcześniej w przyszłym roku

Katarzyna Skrzynecka Nowa sukienka Skrzyneckiej jest idealna nie tylko dla pań po 50.

500 plus dla seniora wypłacane jest nie tylko emerytom

O pieniądze z tytułu świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli popularnego 500 plus dla seniora mogą starać się osoby, o złym stanie zdrowia. Nie muszą być to jednak tylko seniorzy. Ważne, aby spełnić określone warunki. Świadczeniobiorcami mogą zostać osoby które:

 • ukończyły 18 lat;
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona mi.n. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • nie są uprawnione np. emerytury, renty;
 • są uprawnione do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł;
 • mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce
 • jeśli są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz mieszka w Polsce.

Wniosek o 500 plus dla emeryta złożyć w ZUS. Pamiętaj o odpowiednich dokumentach

Tak jak w przypadku wielu dodatkowych świadczeń, aby otrzymać 500 plus dla seniora, wymagane jest złożenie wniosku i odpowiednich dokumentów do niego. Ze względu na zły stan zdrowia może zrobić to za nas:

 • przedstawiciel ustawowy,
 • pełnomocnik,
 • opiekun faktyczny.

Wniosek można złożyć:

 • w każdej placówce ZUS,
 • przesłać pocztą,
 • przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Natomiast osób ubezpieczonych w KRUS to ten urząd będzie miejscem właściwym złożenia go. Do wniosku należy dołączyć też jeden z poniższych dokumentów:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • inna dokumentacja medyczna przedstawiająca stan zdrowia.

Seniorka Kiedy wypłata 14 emerytury w 2022? Przelewy niebawem ruszają!

Wielu internautów komentuje absurdalne sytuacje, jakie mają miejsce podczas rozpatrywania wniosku

Pod jednym z naszych innych artykułów pod tytułem "500 plus dla seniora 2022 - nowe warunki. Pieniądze trafią do większej grupy emerytów i nie tylko" w którym poruszyliśmy ten sam temat, mogliśmy przeczytać taki komentarz od czytelniczki:

Jakie trzeba mieć schorzenia, aby takowe świadczenie otrzymać? Swego czasu ubiegałam się, będąc po 2 zawałach 1 nerce i nadciśnienie. Orzecznik w Koninie stwierdził, że jestem zdolna do samodzielnej egzystencji do pracy nie. Tylko stracony czas, pieniądze na dojazd prywatny, bo liniowych połączeń brak i kupa nerwów.

Pod trochę starszym tekstem pod tytułem "To pewne! Rząd wypłaci 500 plus dla seniora w 2022 roku. Nie tylko emeryci mogą złożyć wniosek" mogliśmy przeczytać też taką wypowiedź:

Lekarze orzecznicy z ZUS uzdrowią każdego emeryta i nikt żadnego świadczenia uzupełniającego nie dostanie. 

Komentarz ten uzyskał odpowiedzi innego czytelnika i brzmi ona:

Niestety, często tak właśnie jest. Lekarze orzecznicy z ZUS nawet człowieka z odjętą kończyną dolną uważają za zdolnego do pracy (...)
Więcej o: