Kiedy wypłata 14 emerytury 2022 i ile wynosi? Seniorzy dostaną więcej, niż przewidywano

"Czternastka" trafi na konta seniorów już niedługo. Kiedy wypłata 14. emerytury? Wiemy, ile dokładnie wyniesie. Kwota jest wyższa, niż jeszcze niedawno prognozowano. Niestety, nie każdy senior dostanie tyle samo. Dla kogo jest 14 emerytura?

Czternasta emerytura z początku miała nie powracać w 2022 roku. W 2021 roku rząd zaznaczył, że jest to świadczenie jednorazowe, które miało wspomóc seniorów w czasie pandemii. Okazało się jednak, że w związku z rosnącą inflacją, taki zastrzyk gotówki trafi do nich także w tym roku i to całkiem niedługo. Co więcej, świadczenie wzrosło i jest wyższe, niż przewidywano. Kto i kiedy otrzyma 14. emeryturę?

Zobacz wideo Izabela Leszczyna o emeryturach stażowych i pomyśle PO

Czternasta emerytura: dla kogo? Te osoby nie dostaną świadczenia

Czternasta emerytura, to świadczenie, które w przeciwieństwie do trzynastej emerytury nie jest dla wszystkich. Pobierać mogą je tylko ci seniorzy, którzy nie przekroczą progu dochodowego. Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Te osoby, które mają 4188,44 zł emerytury i więcej, nie otrzymają w ogóle świadczenia. Rząd szacuje, że pełną kwotę świadczenia w 2022 roku otrzyma 7,7 mln osób. Aby otrzymać "czternastkę" oprócz progu dochodowego, należy mieć przyznane prawo do jednego z niżej przedstawionych świadczeń:

  • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej);
  • emerytury i renty służb mundurowych i wojskowych;
  • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej);
  • renty szkoleniowej;
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej;
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+);
  • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Wypłaty 14 emerytury 2022. Kiedy pieniądze trafią do seniorów?

Wypłaty czternastej emerytury zaczynają się 25 sierpnia i potrwają do 20 września. 14. emeryturę otrzymają osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r. 

Ile wynosi 14. emerytura 2022? Kwota jest wyższa, ze względu na waloryzację

Zarówno "trzynastka", jak i "czternastka" jest równa minimalnej emeryturze. Przewidywano, że skoro trzynasta emerytura jest wypłacana cyklicznie, to zostanie poddana waloryzacji, ale jako że czternasta emerytura to świadczenie wypłacane jednorazowo (z tegorocznym wyjątkiem) - będzie niższe. Tak się nie stało i "czternastka" również wzrosła. Ci, którzy dostaną pełną kwotę, zasilą konto o 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto.

Więcej o: