200 zł do emerytury, wypłacane co miesiąc? To możliwe! Złóż wniosek teraz, a zyskasz dodatkowo 1800 zł

200 zł do emerytury może zasilić konto konkretnych seniorów co miesiąc. Osoby, które spełniają wymagania i dodatkowo złożą wniosek w ciągu miesiąca, mogą liczyć na wyrównanie w wysokości 1800 zł. Po tym czasie nie odzyskają już pieniędzy.

Wraz z początkiem 2022 roku w naszym kraju zaczęło funkcjonować nowe świadczenie tak zwane ratownicze. Jest ono przyznawane konkretnej grupie seniorów za wyjątkowe dokonania wyróżniające ich na tle lokalnych społeczności. Wiemy, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać.

Zobacz wideo Sroczyński i Lubnauer o 500+ i emeryturach. Ostra wymiana zdań w Porannej rozmowie Gazeta.pl

Sandra Kubicka Kubicka w sukience idealnej na każdą okazję. Podobną kupisz za 39,99 zł

200 zł do emerytury: do kogo skierowane jest świadczenie?

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej straży Pożarnej. Dodatkowo o pieniądze z tego tytułu mogą ubiegać się także seniorzy udzielający się w:

  • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
  • Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Wniosek o świadczenie ratownicze nie złożysz w ZUS

Za wypłacanie tych dodatkowych pieniędzy nie jest tym razem odpowiedzialny ZUS. Wymagany wniosek senior musi złożyć u miejskiego lub powiatowego komendanta Straży Pożarnej. To Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za wypłatę pieniędzy. Aby jednak nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, musimy spełniać warunki:

  1. ukończyć wiek emerytalny,
  2. czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku przez okres minimum 25 lat w przypadku mężczyzn i przez 20 lat w przypadku kobiet.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Emerytury To pewne! 14 emerytura trafi na konta seniorów już za kilka dni

200 zł do emerytury co miesiąc. Niektórzy mogą zyskać teraz 1800 zł

Jeżeli jesteś osobą, która spełnia wyżej wymienione warunki, a jeszcze nie złożyłeś wniosku, śpiesz się, ponieważ:

zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Oznacza to, że każda osoba, która złoży wniosek do końca września i zostanie on pozytywnie rozpatrzony, otrzyma ona wyrównanie od dnia 1 stycznia. Kwota ta wynosić będzie wtedy jednorazowo aż 1800 zł. Po tym czasie utraci się możliwość otrzymania wyrównania.

Więcej o: