Seniorzy dostaną dodatkowe 200 złotych do emerytury. ZUS nie odpowiada za wypłaty tego świadczenia

200 złotych do emerytury co miesiąc może trafić do tych seniorów, którzy spełnią określone warunki. ZUS nie wypłaci tych pieniędzy, a starać się o nie mogą tylko trzy grupy obywateli. Liczy się wiek, oraz wykonywany przed emeryturą zawód.

Seniorzy  i seniorki mają prawo do otrzymywania wielu dodatkowych świadczeń z ZUS. Jednorazowo co roku na ich konto trafia trzynasta emerytura, a w tym i poprzednim roku także czternasta emerytura. Mogą ubiegać się o 500 plus dla seniora, jednak jest jeszcze jedno świadczenie, którego nie wypłaci ZUS. Chodzi o 200 złotych do emerytury co miesiąc i dożywotnio.

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

200 złotych do emerytury dla trzech grup. Ci seniorzy dostaną pieniądze

200 złotych do emerytury dożywotnio i co miesiąc, to świadczenie przyznawane emerytom i emerytkom, którzy wykonywali w przeszłości szczególny zawód. Mogą otrzymać je strażacy i strażaczki z Ochotniczej Straży Pożarnej, a od 2022 roku także seniorzy i seniorki służący w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, oraz służący w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

200 złotych dla seniora obowiązuje po spełnieniu tych warunków

Sam zawód nie wystarczy. Oprócz tego należy posiadać status emeryta, który uzyskuje się po osiągnięciu wieku emerytalnego. W przypadku seniorki niezmiennie jest to 60 lat, a w przypadku seniora 65 lat. Niezbędnym warunkiem do otrzymania pieniędzy jest też czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku przez okres minimum 25 lat w przypadku mężczyzn i przez 20 lat w przypadku kobiet. Oprócz tego należy złożyć wniosek i dokumenty.

Gdzie i jak złożyć wniosek o 200 złotych dla seniora co miesiąc?

Senior lub seniorka, którzy ubiegają się o świadczenie muszą:

  • Wypełnić wniosek z klauzulą RODO,
  • Znaleźć trzech świadków, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej,
  • Udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków,
  • Wraz z wnioskiem oraz oryginałami oświadczeń udać się do powiatowego lub miejskiego komendanta Staży Pożarnej.
Więcej o: