To pewne! W tym miesiącu emerytura po mężu może być wypłacona aż dwa razy. Obowiązują warunki

Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna przysługuje bliskim osoby zmarłej. W tym lub kolejnym miesiącu może zostać wypłacona aż dwa razy. Nie każdy spełnia warunki, które obowiązują. Wyjaśniamy, kto może otrzymać dodatkowo czternastą emeryturę i ile wynosi.

Emerytura po mężu przysługuje w określonych przypadkach. Tak zwaną rentę rodzinną pobiera osoba z najbliższego otoczenia zmarłej lub zmarłego, która spełni bardzo surowe warunki. Najbardziej kontrowersyjnym jest fakt, że musi zrzec się własnego świadczenia. Pomimo to, zachowuje prawo do dodatkowych świadczeń, takich jak czternasta emerytura, która właśnie jest wypłacana.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura po mężu. Komu przysługuje i ile wynosi?

Emerytura po mężu to tak naprawdę renta rodzinna. Świadczenie przysługuje po śmierci bliskiej osoby i jest równe 85 procent świadczenia, które pobierała osoba zmarła. Z tego powodu nie każdemu opłaca się składać wniosek. Dodatkowo świadczeniobiorca lub świadczeniobiorczyni musi zrzec się własnego świadczenia. Osób pobierających świadczenie może być więcej niż jedna, wówczas kwota jest dzielona i wynosi w zależności od liczby świadczeniobiorców:

  • kiedy renta przysługuje dwóm osobom - 90 procent świadczenia,
  • kiedy renta przysługuje trzem osobom lub więcej - 95 procent świadczenia.

O rentę może wnioskować wdowa, która:

  • w chwili śmierci małżonka miała przynajmniej 50 lat,
  • w chwili śmierci małżonka nie była zdolna do pracy,
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy pięć lat po śmierci małżonka,
  • wychowuje dziecko do 16 roku życia, lub 18 roku życia kontynuującego naukę, które ma prawo do ubiegania się o rentę rodzinną,
  • wychowuje dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji lub do pracy, któremu przysługuje renta rodzinna.

Dla kogo jest 14 emerytura? Pieniądze nie trafią do wszystkich seniorów

Czternasta emerytura miała być z początku wypłacona jednorazowo, w 2021 roku. Postanowiono jednak, że wróci w 2022 roku, a dodatkowo ulegnie waloryzacji. Kwota wzrosła i ma szansę trafić do bardzo dużej grupy seniorów. Przysługuje jednak wyłącznie tym osobom, które nie przekroczą progu dochodowego. Jeśli tak się stanie, kwota zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Aby dostać pełną kwotę czternastej emerytury, nie można pobierać więcej niż 2900 zł brutto.

Kiedy wypłata 14. emerytury i ile wynosi? Dostaną ją także wdowy

Ponieważ wdowom i osobom najbliższym zmarłego lub zmarłej przysługuje renta rodzinna, należy im się także czternasta emerytura, której wypłaty ruszyły już 25. sierpnia i potrwają do końca września. W 2022 roku pełna kwota "czternastki" to 1338,44 zł brutto, czyli ok. 1218 zł na rękę.

Więcej o: