Chcesz otrzymać 200 złotych do emerytury co miesiąc? Wymagany jest wniosek i zeznania świadków

Seniorzy mają szansę na dodatkowe 200 złotych do emerytury co miesiąc, ale wyłącznie jeśli spełnią określone warunki. Są bardzo rygorystyczne i dotyczną osób, które wykonywały określony zawód. Wniosku nie złożą w ZUS, a w dodatku potrzebują świadków.

200 złotych do emerytury co miesiąc, to świadczenie, które nie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a Zakład Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić warunki.

Zobacz wideo Czy programy socjalne są zagrożone przez koronawirusa?

200 złotych do emerytury dla osób, które wykonywały określony zawód

200 złotych do emerytury przysługuje tym osobom, które przeszły na emeryturę, a w przeszłości wykonywały określony zawód. Świadczenie jest bowiem dla tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny i służyli w Ochotniczej Straży Pożarnej, a od 2022 roku także dla tych, którzy aktywnie działali w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Malwina Wędzikowska Malwina Wędzikowska z torebką, która jest hitem wyprzedaży!

200 złotych do emerytury co miesiąc i dożywotnio. Obowiązują warunki

Dodatkowe 200 złotych do emerytury trafi do osób, które wymieniono powyżej, ale tylko jeśli spełnią jeszcze inne warunki. Podstawowym, jest aktywny udział w akcjach ratowniczych przynajmniej raz w roku przez okres minimum 25. lat (w przypadku mężczyzn) i 20. (w przypadku kobiet). Dodatkowo należy złożyć wniosek i... znaleźć świadków. Aby zawnioskować o to świadczenie, niezbędne jest zawiadomienie o tym fakcie powiatowego lub miejskiego komendanta Straży Pożarnej.

Rekordowa waloryzacja emerytur 2023. Świadczenia wyniosą aż 3 tys. zł Rekordowa waloryzacja emerytur 2023. Świadczenia wyniosą aż 3 tys. zł

Aby dostać 200 złotych do emerytury, potrzebny jest świadek

Jeśli Straż Pożarna potwierdzi udział wnioskującego, lub wnioskującej w akcjach ratowniczych, świadek nie musi być potrzebny do otrzymania świadczenia. W innych przypadkach sprawa może być bardziej skomplikowana. Wówczas, należy spełnić poniższe wymagania:

  • Wypełnić wniosek z klauzulą RODO,
  • Znaleźć trzech świadków, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej,
  • Udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków,
  • Wraz z wnioskiem oraz oryginałami oświadczeń udać się do powiatowego lub miejskiego komendanta Staży Pożarnej.
Więcej o: