500 plus dla emerytów jest możliwe! Ci seniorzy mają większe szanse na otrzymanie świadczenia

500 plus dla emerytów jest możliwe, ale tylko, jeśli spełnią kreślone warunki. Jednym z nich jest stan zdrowia, ale także wiek. Kto otrzyma 500+ dla seniora i gdzie złożyć wniosek? Ci seniorzy mają o wiele łatwiej. O świadczenie mogą ubiegać się też młodsi obywatele.

500 plus dla seniora wypłacane jest dożywotnio i co miesiąc. Mogą je otrzymać nie tylko seniorzy, Świadczenie należy do tych uzupełniających i aby je otrzymać, należy spełnić bardzo surowe warunki. Niezbędne jest też dostarczenie wniosku, oraz kompletnej dokumentacji medycznej.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę Wybierz serwis

500 plus dla seniora, ale nie tylko. Dla kogo jest świadczenie uzupełniające?

500 plus dla seniora, to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Mogą je pobierać osoby w różnym wieku, jeśli tylko spełnią warunki.

Na oficjalnej stronie ZUS czytamy, że pieniądze przysługują wyłącznie, jeśli:

  • ukończyłeś 18 lat
  • jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji)
  • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,

Kolejna i ostatnia możliwość jest wtedy, gdy jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł.

500 plus dla seniora, jeśli złożysz wniosek i odpowiednie dokumenty

Sam wniosek o 500 plus dla seniora nie wystarczy. Oprócz niego należy załączyć:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

O wiele łatwiej mają seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. W ich przypadku wystarczy jedynie zaświadczenie dotyczące wieku, oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego.

Wniosek o 500 plus dla seniora. Gdzie złożyć?

Wniosek o 500+ dla seniora można złożyć w ZUS, zarówno poprzez formularz na stronie internetowej, jak i osobiście w najbliższym punkcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej o: