Będą zmiany w podatku od spadku i darowizn? RPO: Omawiana regulacja stanowi pułapkę dla obywateli

Jeden z warunków zwolnienie z podatku od spadku i darowizn sprawia wiele trudności przez swoje niedopracowanie. W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zaapelował do minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej. Czy szykują się zmiany w prawie?

Możliwe, że niedługo czekają nas zmiany w podatku od spadku i darowizn. Według Rzecznika Praw Obywatelskich sformułowanie jednego z warunków budzi bowiem liczne wątpliwości. Marcin Wiącek zaapelował już do minister finansów w tej sprawie.  

Zobacz wideo Czy „wymiana poparcia" przy głosowaniu na RPO i prezesa IPN jest możliwa?

Zmiany w podatku od spadku i darowizn? Niedopracowany warunek budzi wątpliwości 

Darowizny od najbliższych są zwolnione z podatku, jeśli zostaną spełnione dwa warunki: 

  1. Podatnik musi zgłosić nabycie własności rzeczy praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. 
  2. Jeśli obdarowany w okresie ostatnich pięciu lat otrzymał od tej samej osoby majątek przekraczający 9637 złotych, to musi mieć potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy lub potwierdzenie przekazu pocztowego. 

Drugi punkt budzi wiele wątpliwości i może być różnie interpretowany. Z tego powodu Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zaapelować do minister finansów. Według Wiącka przepisy powinny zostać doprecyzowane lub wykładnia ustawy powinna zostać ujednolicona.  

Podatek od spadku i darowizn 2022. Rzecznik praw obywatelskich interweniuje 

Według RPO sformułowanie jednego z warunków udokumentowania przekazania środków pieniężnych wzbudza liczne wątpliwości, co może działać na niekorzyść obywateli

 Nie wiadomo bowiem, czy konieczne jest udokumentowanie przekazania środków pieniężnych wyłącznie przelewem, czy też możliwa jest wypłata środków gotówką, a następnie wpłata ich na rachunek nabywcy. W sytuacji zaś przekazania środków gotówką powstaje kolejne pytanie, kto powinien dokonać takiej wpłaty pieniędzy, czy może to zrobić sam obdarowany, czy też musi jej dokonać wyłącznie darczyńca? - opisuje Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek 

W Biuletynie Informacji Publicznej RPO czytamy: "W demokratycznym państwie prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, obywatel powinien mieć pewność zarówno co do treści przepisu, jak i sposobu jego jednolitej interpretacji przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Praktyka pokazuje zaś, że omawiana regulacja stanowi w istocie pułapkę dla obywateli i niestety wciąż generuje liczne spory podatkowe". 

Więcej o: