Te osoby nie dostaną 3 tysięcy złotych na węgiel. Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym rozczarowuje

Od 20 września obowiązuje nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która wykluczy niektóre osoby z grona świadczeniobiorców. Niektóre gospodarstwa domowe stracą możliwość zysku, ale za to inne dostaną 3 tysiące złotych. Od czego to zależy i kiedy wypłata?

Dodatek węglowy wprowadzono za pośrednictwem ustawy dnia 5 sierpnia 2022 roku. Jednorazowe świadczenie można otrzymać tylko w określonych przypadkach. To rodzaj rekompensaty za wzrost kosztów surowców, których ceny na ten moment dla wielu są zatrważające. Od 20 września obwiązuje nowelizacja ustawy, która znacznie uszczupli grono świadczeniobiorców.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl

Zobacz wideo Czy atom uratuje polską energetykę?

Jak i gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy? Do kiedy można go składać?

Wniosek o dodatek węglowy należy złożyć do urzędu miasta bądź gminy, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania. Ostateczny termin składania wniosków mija bezpowrotnie 20 listopada 2022, a więcej jeszcze przed zimą. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało wzór wniosku, który znajduje się tutaj. Może go złożyć każdy pełnoletni obywatel, jednak liczy się coś jeszcze.

Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy? Chodzi o źródło energii

Wniosek o dodatek węglowy mogą składać gospodarstwa domowe, których źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe

Pieniądze dostaną również te osoby, których miejsca zamieszkania zasilane są węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Jest jeszcze jeden warunek. Obowiązkowy w przypadku wnioskującego jest wpis lub zgłoszenie jednego z powyższych źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym z 20 września 2022. Czego dotyczy?

Niestety, podpisana przez prezydenta RP nowelizacja ustawy, która weszła w życie 20 września br. wiele zmienia. W pierwszej wersji ustawy obowiązywała zasada jednego dodatku do węgla na jedno gospodarstwo domowe. To oznaczało, że w pd jednym adresem zamieszkania wnioskować mogło więcej niż jedno gospodarstwo domowe. Przy okazji nowelizacji, sprecyzowano zapis, czym definiuje się gospodarstwo domowe. Definicja brzmi:

  • Osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  • Osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Zmiana, która jest najważniejsza w nowelizacji ustawy o dodatku węglowym brzmi:

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Co więcej, nowelizacja reguluje przepis składania wniosków przez więcej niż jedną osobę w gospodarstwie domowym. Jedynie ta osoba, która pierwsza zawnioskuje otrzyma świadczenie.

Dodatek węglowy 2022. Kiedy wypłata świadczeń?

W przeciwieństwie do ustawy przed nowelizacją, która przewidywała wypłatę w terminie do miesiąca od złożenia wniosku, nowelizacja przewiduje okres do dwóch miesięcy od złożenia wniosku o dodatek.

Więcej o: