To pewne! Ci seniorzy otrzymają dożywotnio 200 zł do emerytury. Potrzebny wniosek, ale nie w ZUS

Seniorzy mają szansę na otrzymanie dożywotnio 200 zł do emerytury co miesiąc. Świadczenie przysługuje jednak tylko określonej grupie, która spełnia trzy warunki. Gdzie należy złożyć wniosek?

Część emerytów może liczyć na znaczny przypływ gotówki. O dodatkowe 200 zł do emerytury mogą ubiegać się seniorzy, którzy szczególnie zasłużyli się dla swojej społeczności. Po spełnieniu warunków świadczenie przyznawane jest dożywotnio. Potrzeba jedynie złożyć wniosek i zdobyć zeznania świadków.  

Więcej podobnych artykułów na temat świadczeń znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

200 zł do emerytury. Świadczenie ratownicze przyznawane seniorom 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych dała możliwość uzyskania specjalnego świadczenia w formie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł. Mogą się o nie ubiegać osoby, które przez długi okres życia wykonywały trudną i niebezpieczną pracę. Należy jednak spełnić kilka ustawowych warunków: 

  • osiągnąć wiek emerytalny (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat), 
  •  udokumentować bezpośredni udział w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w roku przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet, 
  •  złożyć kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do właściwego Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP. 

Kto zajmuje się wypłatą 200 zł dla seniora? Wniosek nie będzie przyjęty przez ZUS 

200 zł do emerytury to dodatek, który jest przyznawany dożywotnio i wypłacany co miesiąc, ale to nie ZUS zajmuje się tym świadczeniem.  Za wypłaty odpowiedzialny jest Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Warto pamiętać, że to nie tam trzeba jednak zanieść wniosek. W przypadku byłych strażaków OSP należy go dostarczyć do powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej.    

 Zagłosuj na swoich ulubieńców w plebiscycie The Best of New Beauty i daj sobie szanse na zyskanie wyjątkowych nagród

Więcej o: