Masz dzieci? ZUS wypłaci ci 1588 zł dodatku. Sam wniosek nie wystarczy. Jest jedno "ale"

ZUS wypłaca dodatkowe świadczenie dla rodziców. I chociaż nazwa może być myląca, projekt "Mama 4+" wcale nie dotyczy jedynie kobiet. Sprawdź, kto może otrzymać pieniądze i jaka jest wysokość świadczenia.

Rodzice dzieci mogą składać wniosku do ZUS-u. Zakład wypłaca świadczenia, które potocznie nazywane jest "emeryturą 4+", a o pieniądze mogą ubiegać się rodzice, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci. Jednak to nie jedyny warunek, jaki należy spełnić. 

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Kto może otrzymać świadczenie "Mama 4+"? Przysługuje również ojcom

O dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się rodzice, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci — kobiety, które ukończyły 60 lat oraz mężczyźni po 65. roku życia. Co istotne warunek ten dotyczy nie tylko dzieci biologicznych, ale także przysposobionych i dzieci współmałżonka. O dodatek mogą się starać także rodzice będący rodziną zastępczą niezawodową. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo UE, a także żyć co najmniej 10 lat w Polsce. Warto jednak zwrócić uwagę, że nawet po spełnieniu wszystkich warunków, które zawarte są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dodatek nie zawsze jest przyznawany w pełnej wysokości. 

Ile wynosi kwota świadczenia? Jest corocznie waloryzowane 

Jeżeli nie pobierasz emerytury lub renty, przysługuje ci pełna kwota świadczenia, która od 1 marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto. Wysokość jest co roku waloryzowana. Jeśli jednak pobierasz rentę lub jesteś emerytką, lub emerytem, kwota, jaką otrzymasz, będzie uzupełnieniem do najniższej emerytury. Czyli świadczenie będzie wynosiło tyle, ile wynosi różnica pomiędzy twoją emeryturą a emeryturą najniższą. Dla przykładu, jeżeli emerytka otrzymuje co miesiąc 1400 zł, kwota świadczenia nie może wynieść więcej niż 188 złotych i 44 grosze. 

Więcej o: