Prawie 300 zł dodatku do emerytury. Spełniasz warunki? Przelew z ZUS przyjdzie szybciej, niż myślisz

Nie każdy otrzymuje wysoką emeryturę, a zasilenie domowego budżetu dodatkową gotówką byłoby mile widziane. Szczególnie gdy ceny produktów i usług stale rosną. Niektórzy mogą ubiegać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po dodatek do emerytury po 65. roku życia. Sprawdź, komu przysługuje.

Niektórzy emeryci mogą ubiegać się o liczne dodatki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które co miesiąc będą trafiać do ich kieszeni. Wystarczy tylko spełnić jeden warunek lub złożyć do placówki wniosek i dołączyć do niego pewien ważny dokument. Kto może ubiegać się o prawie 300 zł do emerytury? Sprawdź, co należy zrobić.

Zobacz wideo

Jaki dodatek do emerytury po 65. roku życia można otrzymać z ZUS-u? To prawie 300 zł co miesiąc

Chcąc otrzymać dodatek do emerytury po 65. roku życia, można ubiegać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po dodatek pielęgnacyjny. Pieniądze przysługują tylko osobom, które mają przyznane prawo do emerytury albo renty. Jeśli ZUS przyzna ci dodatek, co miesiąc na twoje konto wraz z pobieranym świadczeniem wpłynie aż 294,39 zł. Warto jednak pamiętać, że kwota ta jest co roku waloryzowana, a kolejna podwyżka przypada na 1 marca 2024 roku. Kto jednak otrzyma dodatek pielęgnacyjny? Emeryci i seniorzy po 65. roku życia powinni złożyć do urzędu stosowne dokumenty.

Kto może ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny? Wystarczy do wniosku dołączyć jeden dokument

Dodatek pielęgnacyjny zostanie wypłacony osobie z przyznaną emeryturą lub rentą, gdy złoży do ZUS-u odpowiedni wniosek oraz jeden ważny dokument. Jest nim zaświadczenie o stanie zdrowia, które mówi o tym, że jesteś osobą niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji. ZUS wypłaci pieniądze, jeśli komisja lekarska stwierdzi tę niezdolność. Warto jednak pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny można otrzymać również z urzędu. Pieniądze będą automatycznie wypłacane przez ZUS bez konieczności składania wniosków, gdy emeryt lub rencista skończy 75 lat. Nie potrzebne jest wówczas orzeczenie o niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji.

Więcej o: