Seniorze! Spełniasz warunki? Nie ma szans, by pracodawca cię zwolnił. Jest tylko jeden haczyk

Niektóre osoby, jeśli spełnią odpowiednie warunki, nie mogą zostać zwolnione z pracy. Pracodawca nie ma prawa wręczyć im wypowiedzenia, gdy objęci są tzw. okresem ochronnym. Kto znajduje się w tej grupie? Warto jednak pamiętać, że jest pewien haczyk.

W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy niektórzy mogą obawiać się zwolnienia. Pracodawca nie zawsze jednak może to zrobić. Dotyczy to przede wszystkim osób, które lada moment powinny przejść na emeryturę. Wówczas zastosowanie ma tzw. okres ochronny przed emeryturą. Kogo dotyczy i jak długo obowiązuje? Podpowiadamy.

Zobacz wideo To Dawid Woliński będzie robił na emeryturze. "Może to nie być w miejscu tak ciepłym, jak bym chciał"

Jak liczyć lata ochrony przedemerytalnej? Przypadają w konkretnym momencie

Okres ochronny przed emeryturą to czas, w którym pracodawca nie może zwolnić pracownika, jeśli spełnia odpowiednie warunki. Przepisy określają dokładny okres, a są to 4 lata. Jeśli więc dana osoba zbliża się do powszechnego wieku emerytalnego i zostały jej 4 lata do otrzymania świadczenia, nie może zostać zwolniona. W przypadku kobiet będzie to 56 lat, ponieważ wiek emerytalny przypada na 60. rok życia. Mężczyźni zaś przechodzą na emeryturę, mając 65 lat, więc czteroletni okres ochronny przypada na 61. rok życia.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika w okresie ochronnym? Jest haczyk

Jest jednak pewien haczyk. Nie każdy pracownik, który osiągnie odpowiedni wiek może być objęty okresem ochronnym przed emeryturą. Dotyczy to jedynie osób, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Jeśli jest to umowa zlecenie lub o dzieło, prawo związane z ochroną nie obowiązuje i pracodawca może ją wypowiedzieć.

Co można zrobić z pracownikiem w okresie ochronnym? Istnieją odstępstwa od reguły

Warto jednak pamiętać, że jak zwykle w wielu sytuacjach i tutaj są wyjątki od reguły. Pracodawca może wręczyć wypowiedzenie, jeśli pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ma także taką możliwość, gdy pracownik objęty ochroną przedemerytalną dopuści się rażących naruszeń podstawowych obowiązków albo popełni przestępstwo w trakcie trwania umowy, które uniemożliwia mu wykonywanie pracy. Dotyczy to również sytuacji, w których pracownik ze swojej winy straci uprawnienia potrzebne do pracy na obejmowanym stanowisku.

Więcej o: