To pewne! Nawet 280 zł więcej. Podwyżki zasiłku na konta tych osób wpłyną już od 1 stycznia

Od nowego roku kwota zasiłku stałego ulegnie zmianie. Osoby, które go pobierają, mogą liczyć nie tylko na podwyżkę, ale korzystną zmianę dotyczącą kryterium dochodowego. Na jakie kwoty mogą liczyć od 1 stycznia?

Zasiłek stały, zwany również zasiłkiem socjalnym, to świadczenie pieniężne, którego wypłatą zajmuje się pomoc społeczna. Ma na celu wspomóc osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji finansowej, niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności czy wieku. Ile wynosi i co trzeba zrobić, aby go otrzymać?

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek stały to wsparcie dla osób w trudnej sytuacji. Komu przysługuje?

Zasiłek stały to świadczenie pieniężne, o które może się starać:

  • pełnoletnia osoba samodzielnie gospodarująca, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, w sytuacji, kiedy jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla takiej osoby (obecnie 776 zł),
  • pełnoletnia osoba, która mieszka wraz z rodziną, ale jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, gdy dochód zarówno jej, jak i na osobę w rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (obecnie 600 zł na osobę).

Przyznawaniem i wypłatą zasiłku zajmuje się gmina. By więc go otrzymać, należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej.

Jak ustala się wysokość zasiłku stałego? Kryterium dochodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, od nowego roku zasiłek stały będzie różnicą między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego dla takiej osoby, a jej dochodem. Z kolei jeśli chodzi o osoby w rodzinie, różnica ta dotyczy 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie. Na zasiłek stały nie mogą liczyć ci, którzy otrzymują rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla opiekuna. Więcej przeczytasz tutaj.

Wysokość świadczenia stałego ulegnie zmianie. Ile będzie wynosić od nowego roku?

W związku z nowelizacją ustaw (w tym również tej o pomocy społecznej), od 1 stycznia zmieni się wysokość zasiłku stałego. Obecnie świadczenie wynosi od 30 do maksymalnie 719 zł miesięcznie. Z kolei od nowego roku na konta osób, które je otrzymują, będzie wpływać od 100 do nawet 1000 zł.

Więcej o: