Od 1 stycznia te osoby czeka niespodzianka. Na ich konta zacznie trafiać ponad 500 zł więcej

Od nowego roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ulegnie zmianie. Wszystko ze względu na podwyżki związane z minimalnym wynagrodzeniem. Oznacza to, że osoby, które je pobierają, mogą liczyć na wyższe przelewy. Ile dokładnie wyniosą?

Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego dla tych, którzy zrezygnowali z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Jego wysokość uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia, w związku z czym co roku ma miejsce waloryzacja. Ile wyniesie od stycznia?

Zobacz wideo Justyna Steczkowska o emeryturze. Ma dokładny plan, co będzie robić, jak skończy 60 lat

Świadczenie pielęgnacyjne 2024. Ile będzie wynosić?

W 2024 roku czekają nas dwie zmiany minimalnego wynagrodzenia. Mimo to świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie tylko raz. Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 13 listopada, które pojawiło się w Monitorze Polskim, od nowego roku zostanie znacznie podniesione. Obecnie wynosi ono 2458 zł, zaś od 1 stycznia świadczeniobiorcy mogą liczyć na sporą podwyżkę. Na ich konta zacznie trafiać 530 zł więcej. Oznacza to, że zacznie wynosić ono aż 2988 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne 2024. Kto może je otrzymać?

Świadczenie pielęgnacyjne to wsparcie finansowe dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by móc sprawować opiekę nad osobą z niepełnosprawnością w wieku do 18 lat (lub do 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauki). Przysługuje:

  • matce bądź ojcu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu,
  • osobie pełniącej rolę rodziny zastępczej spokrewnionej, czyli m.in. dziadkom, rodzeństwu,
  • innym osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (ust. z dnia 25 lutego 1964 r.) ciąży obowiązek alimentacyjny. Wyjątkiem są osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne 2024? W tych przypadkach nie przysługuje

Kto nie może liczyć na świadczenie pielęgnacyjne? Przede wszystkim osoba, która podejmie zatrudnienie bądź inną pracę zarobkową. Oprócz tego, gdy przysługuje jej także świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek do zasiłku rodzinnego bądź zasiłek dla opiekuna, musi zdecydować się na jedno z nich. Dokładną listę pozostałych kryteriów znajdziesz tutaj. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na wniosek, który można złożyć przez Profil Zaufany, portal Emp@tia, osobiście lub listownie w urzędzie gminy, miasta czy ośrodku pomocy społecznej.

Więcej o: