Legalna praca dla Ukraińców w Polsce. Jest decyzja rządu. Informacje przekazała minister Marlena Maląg

Zgodnie z informacjami przekazaną przez minister Marlenę Maląg obywatele Ukrainy będą mogli pracować legalnie po wpisie do rejestru Straży Granicznej. To jednak niejedyne formalności, jakie będą musiały zostać dopełnione.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jakie są szanse Ukrainy na wejście do Unii Europejskiej?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez portal finanse.wp.pl, obywatele Ukrainy, którzy w obawie przed wojną uciekli do naszego kraju, będą mogli podjąć legalne zatrudnienie. Trwają intensywne prace nad ustawą, dzięki której formalności te będą znacznie prostsze, o czym poinformowała minister Marlena Maląg: 

Dziś na polskim rynku pracy mamy niskie bezrobocie. Chcemy otworzyć rynek pracy dla obywateli Ukrainy. Projektujemy rozwiązanie, w wyniku którego obywatel Ukrainy, który wjeżdża na teren RP i jego przyjazd zostanie wpisany do rejestru Straży Granicznej, będzie mógł korzystać z rynku pracy.

Legalna praca dla Ukraińców jest możliwa już teraz. Decydujący jest sposób przekroczenia granicy 

Wjazd do Polski jest możliwy na podstawie kilku dokumentów. To od nich w głównej mierze zależy także, czy obcokrajowiec może podjąć legalną pracę w naszym państwie. W przypadku osób przybywających do naszego kraju z Ukrainy w związku z panującą w ich kraju wojną będzie to:

  • paszport biometryczny — zapewniający pobyt legalny do 90 dni, 
  • wiza krajowa lub Schengen — data określona jest na naklejce w wizie, 
  • zgoda komendanta Straży Granicznej udzielana na granicy — zezwala na 15 dni legalnego pobytu. 

W tym ostatnim przypadku, który zapewne dotyczy większości Ukraińców przekraczających obecnie granicę, niezbędne będzie podjęcie działań, które przedłużą legalność pobytu. Rząd zapowiedział jednak, że trwają prace mające całą procedurę ułatwić, a zezwolenie komendanta SG oraz zgłoszenie w powiatowym urzędzie pracy będzie wystarczające do podjęcia zatrudnienia w Polsce. 

Osoby ubiegające się o status uchodźcy nie będą mogły podjąć zatrudnienia

Rząd zapewnia, że żaden obywatel Ukrainy po 15 dniach nie zostanie odesłany do kraju, w którym trwa wojna. Polska chce zapewnić Ukraińcom pomoc nie tylko doraźną, ale i długofalową. Osoby, które otrzymały zgodę komendanta SG mogą złożyć wniosek o pobyt czasowy lub też o przyznanie statusu uchodźcy, czyli o ochronę międzynarodową. W tym drugim przypadku należy natomiast wziąć pod uwagę, że procedura może trwać miesiącami. Dodatkowo przez okres 6 miesięcy rozpatrywania wniosku nie będzie miała taka osoba możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia. 

Legalna praca Ukraińców w Polsce. Jakich formalności musi dopełnić pracodawca? 

Na stronie www.pomagamukrainie.gov.pl pracodawcy mają możliwość zgłoszenia chęci zatrudnienia obywateli Ukrainy. Firmy muszą natomiast dodatkowo pamiętać o zweryfikowaniu legalności pobytu, czyli dokumentu, na którego podstawie została przekroczona granica oraz zarejestrowaniu oświadczenia o zamiarze polecenia pracy, co podkreśla Marzena Pilarz-Herzyk znana jako Mama Prawniczka. 

Rząd pracuje nad przepisami, które będą dawały pracodawcy 7 dni na złożenie takiego oświadczenia we właściwym urzędzie pracy. Urząd będzie miał natomiast kolejne 7 dni na jego rozpatrzenie. Pracodawca musi natomiast pamiętać o załączeniu do wniosku

  • oświadczenia o swojej niekaralności, 
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
  • kopii paszportu cudzoziemca.

Po pozytywnym rozpatrzeniu i uzyskaniu wpisu do ewidencji obcokrajowiec ma możliwość podjęcia legalnej pracy na podstawie umowy o pracę lub zlecenia przez okres 24 miesięcy. 

Więcej o: