Można już złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu Ukraińca. Wiemy, ile pieniędzy otrzymają wnioskujący

Wojna w Ukrainie zmusiła wielu mieszkańców do ucieczki w trosce o życie swoje i najbliższych. Do Polski przybyło już ponad 1,7 mln uchodźców. Polacy masowo ruszyli z pomocą naszym sąsiadom oferując im nawet zakwaterowanie w swoich domach. Takie osoby będą mogły liczyć na dofinansowanie. Niezbędny będzie natomiast wniosek.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Blok mieszkalny w Kijowie zniszczony przez rosyjską rakietę

Od dzisiaj tj. 16 marca 2022 roku osoby, które pod swój dach przyjęły uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o dofinansowanie ich zakwaterowania oraz wyżywienia. Rząd poinformował, na jakie kwoty mogą liczyć wnioskujący oraz okres, przez jaki będą wypłacane.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu Ukraińca? 

W celu otrzymania zwrotu kosztów za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy trzeba udać się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, aby złożyć wniosek. Do jego wypełnienia będą potrzebne następujące dane: 

  • dane identyfikacyjne wnioskującego tzn. imię, nazwisko i PESEL lub nazwa podmiotu i NIP, 
  • wskazanie liczby przyjętych uchodźców oraz okresu ich zakwaterowania, 
  • imię i nazwisko uchodźcy oraz jeśli posiada to także PESEL, 
  • oświadczenie wnioskującego o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia, 
  • numer rachunku bankowego wnioskującego, 
  • oświadczenie wnioskującego pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji, 
  • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
  • adres e-mailowy i numer telefonu wnioskującego, 
  • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przewiduje, że pieniądze mogą otrzymać osoby, które już wcześniej zakwaterowały uchodźców 

Pieniądze będą przyznawane wstecz, co oznacza, że ubiegać się o nie mogą również osoby, które już znacznie wcześniej przyjęły pod swój dach mieszkańców Ukrainy. Zgodnie z rozporządzeniem wnioskujący mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za osobę dziennie. Pieniądze będą wypłacane przez okres nie dłużej niż 60 dni, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może on zostać przedłużony.

Przed przyznaniem świadczenia może zostać przeprowadzona weryfikacja

Urzędy gminy będą miały miesiąc od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie. Przed podjęciem ostatecznej decyzji może natomiast zostać przeprowadzona weryfikacja, co zostało wskazane w ustawie: 

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.
Więcej o: