Emerytura po mężu 2023. Te wdowy nie otrzymają z ZUS ani grosza

Emerytura po mężu to potoczna nazwa renty rodzinnej. Świadczenie wypłacane jest jednak nie tylko wdowom. Co trzeba zrobić, aby otrzymywać co miesiąc pieniądze z ZUS?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Po śmierci osoby bliskiej rodzina może się ubiegać o rentę rodzinną. Ze względu na to, że najczęściej decydują się na nią wdowy, przyjęła się również nazwa emerytura po mężu. Nie każda kobieta otrzyma jednak pieniądze z ZUS. Wypłacane są one bowiem tylko po spełnieniu odpowiednich warunków. 

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Renta rodzina 2023. Zostanie wypłacona tylko w tych przypadkach

Wniosek o rentę rodzinną może zostać złożony, tylko jeśli osoba zmarła w chwili śmierci: 

  • miała prawo do emerytury lub spełniała warunki do jej uzyskania,
  • miała prawo do emerytury pomostowej, renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki do ich uzyskania,
  • pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Ubiegać się o wypłatę zgodnie z wytycznymi ZUS poza współmałżonkiem mogą:

  1. Dzieci - do ukończenia 16 lat; jeśli się uczą to do 25 lat; bez względu na wiek, jeśli przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat powstała całkowita niezdolność do pracy,
  2. Wnuki i rodzeństwo – przyjęte przynajmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed skończeniem 18 lat,
  3. Rodzice - spełniający warunki takie jak współmałżonek lub gdy zmarły przed śmiercią ich utrzymywał. 

Od liczby osób wnioskujących zależy też wysokość renty rodzinnej. Jeśli jest to jedna osoba, to otrzymuje 85% świadczenia zmarłego, dwie osoby mają do podziału 90% świadczenia, a trzy lub więcej 95%. 

Emerytura po mężu 2023. Nie wszystkie wdowy mają szansę na świadczenie z ZUS

Nie każda wdowa może złożyć wniosek o wypłatę renty rodzinnej. Obowiązuje to jedynie te kobiety, które spełnią jeden z poniższych warunków: 

  • w chwili śmierci męża miała skończone 50 lat lub była niezdolna do pracy, 
  • wychowuje jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, 
  • opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej,
  • ukończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci współmałżonka, ale nie później niż 5 lat od jego śmierci bądź też zaprzestania wychowywania dzieci.

Kobiety niespełniające tych warunków, które nie mają żadnego źródła otrzymania, mogą otrzymywać rentę jedynie przez rok od śmierci współmałżonka bądź też na okres uczestniczenia w szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej, ale nie dłużej niż przez 2 lata od śmierci męża. 

W przypadku rozwódek wypłata świadczenia jest możliwa, jeśli poza spełnieniem powyższych warunków, w chwili śmierci byłego męża, miały przyznane prawo do alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. 

Więcej o: