Pieśń o mowie naszej

(...)

To, co ziemię w raj nam zmienia,

Życia cały wdzięk stanowi,

Na to - nie ma wyrażenia,

O tym - w Polsce się nie mówi!

Pytam tu obecne panie

(By od grubszych zacząć braków):

Jak mam nazwać "obcowanie"

Dwoja różnych płci Polaków?

Czy "dusz bratnich pokrewieństwem"?

Czy "tarzaniem się w rozpuście"?

"Serc komunią" - czy też "świństwem"

Lub czym innym w takim guście?

Choć poezjii święci wiosnę

Wieszczów naszych dzielna trójka,

Polskie słownictwo miłosne

Przypomina - Xiędza Wujka!

Dowody najoczywistsze

Znajdziesz choćby w takim głupstwie,

Że polskiego słowa mistrze

Śnią o - "rui I porubstwie"!!

W archaicznym tym zamęcie

Jak ma kwitnąć szczęścia era?

Gdzie zatraca się pojęcie,

Tam I sama rzecz umiera!

Ludziom trzeba tak niewiele,

By na ziemi niebo stworzyć -

Lecz wykrztusić jak: "Aniele,

Ja chcę z tobą 'cudzołożyć!!'

Jak wyszeptać do dziewczęcia:

"Chcę 'pozbawić się dziewictwa'

Nie obawiaj się 'poczęcia',

Kpij sobie z 'ja-wno-grze-szni-ctwa'!"

Jak kusić głosem zdradzieckim,

Wabić słodkich zaklęć gamą?

Każdy wyraz pacnie dzieckiem,

Każde słowo drze się 'mamo!'

Nazbyt trudno w tym dialekcie

Romansowe snuć intrygi;

Polak ccnotę ma w respekcie

Lub 'tentuje' ją na migi!

Stąd, gdy w Polsce do kolacji

'Płcie odmienne' siądą społem,

Główna cząstka konwersacji

Zwykła toczyć się pod stołem

( )

Widzę tu zebraną tłumnie

Kapłanów sztuki elitę,

Co swe kudły wznoszą dumnie

Ponad rzesze pospolite.

Wy! 'świetlanych duchów związek',

Wy! 'idei stróże czystej',

W a s z to jest psi obowiązek

Kształcić język ten ojczysty!

Skończcie wasze komedyje,

Schowajcie pawie ogony,

Żyjcie - czym każdy z nas żyje,

Idźcie - - kochać za miliony!

Dość 'nastrojów' waszych dranie!

Uczcie m ó w I ć waszych braci:

To jest wasze powołanie!

Od tego was naród płaci!

Język naszym skarbem świętym,

Nie igraszką obojętną;

Nie krwią, ale atramentem

Bije dzisiaj ludów tętno;

Musi n a p r z ó d I ś ć z ż y w e m I,

A nie tępić życia zaród,

Soków pełnię czerpać z ziemi:

Jaki język - taki naród!!!