Nagrodzona odpowiedź

Najwięcej ślimaków występuje w województwie śląskim, gdzie pierwotnie występował, a później rozprzestrzenił się na całą Polskę, a następnie na Europę Środkową i Południową. W naszym klimacie ślimaki te spotyka się od marca do października. Zimę "przesypiają" w kryjówkach pod kamieniami lub w starych pniakach. Od 1 maja do końca tego miesiąca na terenie województwa śląskiego można było zbierać i skupować ślimaki winniczki. Zbiory można przeprowadzać z wyłączeniem terenów chronionych: rezerwatów, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i parków krajobrazowych. Wyjątkiem jest znajdujący się na naszym terenie Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" - w granicach tego obszaru winniczek występuje masowo. Jako przysmak znany był już w starożytności. W czasach średniowiecza rozpowszechniony został przez zakonników jako źródło taniego pożywienia, dozwolonego również w okresach postu. Nic więc dziwnego, że hodowane były szczególnie intensywnie przez mnichów. Po dziś dzień duże populacje tego gatunku spotyka się w pobliżu większości starych klasztorów. Obecnie znów jest cenionym przysmakiem, przede wszystkim we Francji, w północnych Włoszech, Belgii i w Stanach Zjednoczonych, dokąd jest eksportowany z Polski w znacznych ilościach. Tam, gdzie to jest dozwolone, będzie można zbierać wyłącznie winniczki o średnicy muszli powyżej 3 cm.