Skutki stosowania pigułek antykoncepcyjnych

Sondaże opinii publicznej wykazują, że jedną z barier powstrzymujących kobiety przed stosowaniem antykoncepcji hormonalnej jest częste przekonanie o jej szkodliwości.

Tymczasem doustne środki antykoncepcyjne mogą być stosowane przez wszystkie zdrowe kobiety w wieku do 35 lat. Kobiety starsze mogą z nich korzystać pod warunkiem, że nie palą tytoniu. Do niedawna zakładano, że kobiety po 40. roku życia nie powinny korzystać z pigułki. Jednak analiza danych wykazała, że w ich wypadku ryzyko zdrowotne związane z utrzymaniem ciąży lub jej usunięciem jest wyższe niż to związane z przyjmowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Korzyści wynikające ze stosowania dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej (estrogenów i progesta-genów) znacznie przewyższają ryzyko ewentualnych skutków ubocznych.

Badania potwierdzają, że stosowanie antykoncepcji hormonalnej zmniejsza zachorowalność na raka jajnika i błony śluzowej macicy, łagodne choroby sutka, zapalenia w obrębie miednicy mniejszej (w tym jajowodów) oraz występowanie ciąży pozamacicznej. Korzystnie wpływa również na regulację zaburzeń cyklu, leczenie niedokrwistości wynikającej z niedoborów żelaza, zapobieganie osteoporozie oraz zachowanie płodności.

Ryzyko . W publikacjach poświęconych antykoncepcji hormonalnej spotyka się informacje na temat badań wpływu doustnej antykoncepcji na ryzyko raka piersi i chorób układu krążenia. W obu przypadkach badania dotyczą kobiet, które przyjmowały tabletki o znacznie wyższej zawartości hormonów niż stosuje się obecnie. Wyniki wcześniejszych badań wskazywały na wzrost ryzyka chorób układu krwionośnego wśród kobiet stosujących pigułki. Jednak już z badań przeprowadzonych w 1989 r. wynika, że antykoncepcja hormonalna nie zwiększa ryzyka zachorowań wśród kobiet nie palących tytoniu oraz takich, u których nie występują inne czynniki ryzyka (np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, znaczna otyłość).

Ryzyko raka piersi jest wysokie bez względu na to, czy stosowało się antykoncepcję, czy też nie. Wyniki badań dotyczących wpływu antykoncepcji hormonalnej na jego wzrost są niejednoznaczne i niejednokrotnie sprzeczne. Ostatnie wyniki zdają się wskazywać na przejściowe zwiększone ryzyko u kobiet młodych, które jednak nie utrzymuje się w późniejszym wieku.

Powodem, dla których miliony kobiet na świecie decydują się stosować antykoncepcję hormonalną, jest jej pozytywny wpływ na jakość życia. Usuwając lęk przed niepożądaną ciążą i regulując cykl miesiączkowy kobiety w zdecydowany sposób zwiększają komfort jej życia.

Publikacja ta była możliwa dzięki wsparciu finansowemu International Center for Research on Women (ICWR) poprzez Office of Women in Development, Global Bureau, United States Agency for International Development (USAID) w ramach wspólnej umowy nr FAO-0100-A-00-5030-00.

Opinie wyrażone w publikacji nie muszą być zgodne z opiniami USAID i ICWR