Koszty sądowe

Koszty sądowe

Sprawy rozwodowe należą do najdroższych spraw sądowych. Nie ma stałej, z góry określonej, opłaty za sprawę rozwodową. Sąd w każdym przypadku ustala indywidualnie wysokość wpisu i kosztów końcowych w zależności od możliwości finansowych stron.

Koszty sprawy rozwodowej ponosi w całości osoba wyłącznie winna rozkładu pożycia. Jeśli natomiast rozwód został wydany bez orzekania o winie lub z winy obu stron, koszty procesu ponoszą obydwie strony. Udział w kosztach sąd ustala dla każdej strony z osobna, co nie oznacza, nawet jeśli obie strony są winę za rozkład pożycia, będą ponosić kosztów w jednakowej wysokości. Koszty, bowiem, uzależnione są przede wszystkim od możliwości finansowych strony, która ma je ponosić.

Powinnaś wiedzieć, że składając pozew rozwodowy nie opłacasz go od razu. Do pozwu dołączasz zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek renty (emerytury) lub zaświadczenie z urzędu zatrudnienia zaświadczające o bezrobociu. Na tej podstawie sąd ustala wysokość opłaty tzw. wpisowego i obciąża Cię nią w ten sposób, że przysyła do ciebie zawiadomienie o wysokości wpisowego, które musisz uiścić. Jeśli nie stać cię na taki wydatek, możesz złożyć do sądu należycie uzasadniony wniosek o zwolnienie Cię od kosztów sądowych.