W ramach 5. edycji kampanii W kobiecym interesie przebadano prawie 300 pacjentek. Czy kobiety w wieku 59+ chętnie wykonują badania ginekologiczne?

W ramach kampanii społecznej Dostrzegamy! Badamy. W kobiecym interesie, przebadano prawie 300 kobiet. Badania ginekologiczne były dostępne bezpłatnie dla mieszkanek trzech województw - łódzkiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, umożliwiając chętnym paniom zadbanie o swoje zdrowie.

W tegorocznej, 5. już edycji kampanii W kobiecym interesie, jej inicjator - firma Gedeon Richter Polska, skupił się na potrzebach kobiet w wieku 59+, które z różnych powodów nie korzystają z opieki ginekologicznej. Jak pokazały wyniki badania opinii [1], prawie co trzecia respondentka po 59. roku życia, w tym z niepełnosprawnością, nie odwiedziła ginekologa na przestrzeni ostatnich dwóch i więcej lat, a ok. 14% pytanych nie pamięta, kiedy taka wizyta miała miejsce. Akcja spotkała się z widocznym zainteresowaniem i pozytywnym oddźwiękiem pacjentek, przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych decydentów. 

Dane zebrane z badań zrealizowanych w 8 miastach (Łódź, Zduńska Wola, Zielona Góra, Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Szczecin, Świnoujście, Międzyzdroje) są imponujące. W sumie przebadano 271 pacjentek, w tym 170 kobiet po 59. roku życia (najstarsza pacjentka miała 80 lat) i 34 kobiety z orzeczeniem o niepełnosprawności. 12 kobiet - już podczas badania - zostało skierowanych do szpitala w celu podjęcia dalszych konsultacji i leczenia. To potwierdza, że kampania W kobiecym interesie rokrocznie odgrywa ważną rolę we wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu schorzeniom ginekologicznym.

Eksperci kampanii wskazują, że potrzeba powszechnego dostępu do badań ginekologicznych jest ogromna. Panie chcą się badać, ale z różnych powodów, takich jak kolejki do gabinetów, brak odpowiedniej infrastruktury, obowiązki domowe, problemy zdrowotne ich samych, ale też i członków ich rodzin, nie są w stanie regularnie odbywać wizyt u lekarza ginekologa. Jeśli jednak pojawia się okazja do zrealizowania badań, to chętnie z niej korzystają.

W temacie profilaktyki ginekologicznej pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Bywa, że panie nie odwiedzają gabinetów ginekologicznych nawet kilkadziesiąt lat. Najbardziej drastyczny przypadek to 50 lat. To niepokojące, ponieważ skuteczne leczenie oznacza wczesne wykrycie potencjalnego zagrożenia. W przypadku chorób kobiecych czas ma ogromne znaczenie.

Mobilny Gabinet Ginekologiczny odwiedził osiem miast w trzech województwach, oferując kompleksowe badania. W akcję zaangażowały się organizacje pozarządowe, Prezydenci i Burmistrzowie, a także Marszałkowie województw, które odwiedzono w ramach akcji. Kampania W kobiecym interesie okazała się nie po raz kolejny sukcesem i z pewnością będzie kontynuowana w przyszłości, aby docierać do kobiet w celu promocji zdrowia oraz profilaktyki ginekologicznej.

Kampania W kobiecym interesie organizowana jest przez Gedeon Richter od 2019 roku. Konsekwentnie przypomina Polkom o znaczeniu regularnych badań ginekologicznych. Poprzednie edycje kampanii skupiały się na eliminowaniu różnych przeszkód, takich jak wstyd, strach czy brak odpowiedniej infrastruktury dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami.

Więcej na www.wkobiecyminteresie.pl

*** 

Backgrounder

Kampania W kobiecym interesie, której inicjatorem jest Gedeon Richter Polska, ma na celu zwiększenie świadomości kobiet na temat konieczności regularnych badań ginekologicznych oraz walki z nierównościami w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Inspiracją dla pierwszej edycji kampanii, zainaugurowanej w 2019 roku, był raport Najwyższej Izby Kontroli pt. "Dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich. Lata 2016-2017", który ujawnił znaczne nierówności w dostępie do ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Każda edycja kampanii skupia się na innych wyzwaniach związanych z dostępem do badań ginekologicznych, starając się na nie reagować lokalnie.

Do tej pory akcja bezpłatnych badań ginekologicznych objęła swoim zasięgiem 12 z 16 województw, odwiedzając 38 miast. Przebadanych zostało 1313 pacjentek, w tym 151 zostało skierowanych do szpitala na dalsze badania.

Poza kampanią W kobiecym interesie firma Gedeon Richter realizuje szereg projektów wspierających uwrażliwianie kobiet na konieczność regularnej dbałości o własne zdrowie, wsłuchiwanie się w swoje ciało, nieignorowanie symptomów, które mogą przerodzić się w chorobę.

  • Portal Zdrowa Ona - budowanie wiedzy – rzetelne, wiarygodne źródła poparte wiedzą ekspertów.
  • Grant na zdrowie – granty na projekty w obszarze zdrowia kobiet. Staramy się być wsparciem i spełniać potrzeby pacjentek – współpraca z PAGs, ponieważ one wiedzą najlepiej jakiej pomocy oczekują pacjentki.
  • Kalendarz Artystyczny – manifest kobiecości, podkreślający znaczenie społeczne i rolę społeczną kobiet poprzez sztukę; budowanie świadomości społecznej o roli kobiet we współczesnym świecie.

[1] Badanie opinii na temat profilaktyki ginekologicznej, SW Research na zlecenie Fundacji Watch Health Care i firmy Gedeon Richter Polska, z celową próbą Polek powyżej 59 roku życia, ze wsi i miast do 100 tys. mieszkańców, w tym 61 ankiet z kobietami ze stwierdzoną niepełnosprawnością, 332 ankiety.

Materiał promocyjny PR marki Gedeon Richter Polska.