wielodzietno뜻

Wicej o:

wielodzietno뜻

  • Masakra Terlikiem mechanicznym i mzg Angeliny

    teraz zdecydowa쿪 si na wycicie jajnikw. Terlikowski widzi to tak: To jest zapewne ta s퀉nna mi쿽뜻 bli펝iego (wed퀅g Terlikowskiego), o ktrej tyle si s퀉szy. Niech ju lepiej ta g퀅pia kobieta przestanie walczy o 퓓cie (ma przecie tylko sze턢ioro dzieci, to jeszcze 풹dna wielodzietno뜻, bez przesady

  • Elon Musk ma wielk nie tylko fortun. Na jaw wysz퀉 kolejne "tajne" dzieci

    rozmna풹nia nie s wcale wielk콬tajemnic, bo sam wielokrotnie mwi, 풽 jest zwolennikiem wielodzietno턢i i zbudowa imperium m.in. po to, aby uchroni ludzko뜻 przed wyludnieniem. Jak donosi Insider, powo퀅j켧쟳i na dokumenty s켨owe,쟋usk w listopadzie ubieg쿮go roku potajemnie zosta ojcem bli펝i켾. Matk

  • 7 powodw, dla ktrych lepiej by m쿽dszym dzieckiem

    s wpisane w wielodzietno뜻. Od tego zale퓓 jego pozycja. Albo bdzie przewodnikiem, albo go wysiuda ten berbe w pieluszce. I zapewniam, 풽 negocjacje i koncyliacyjny model utrzymywania stada nie maj nic wsplnego z rzeczywisto턢i. 5. Do tego dochodz nowe obowi콄ki. "Zerknij kochanie na maluszka. Poka