Lula idzie do szkoły! KONKURS

Lula ogłasza nowy konkurs!

Dziś zabrzmiał pierwszy szkolny dzwonek . Rozpoczęcie roku szkolnego to ważne wydarzenie. Zawsze wtedy Lula zastanawia się, w co się ubrać pierwszego dnia szkoły. Ulubione dżinsy i t-shirt, choć bardzo wygodne i uniwersalne, nie są stosownym strojem na tę okazję.

W tym roku Lula zdecydowała się na standard: biała dopasowana koszula z rękawkami 3/4, spódnica do kolan, lekko rozkloszowana u dołu i czarne baletki.

A Ty? jak ubrałaś się na rozpoczęcie roku szkolnego?

Lula ogłasza konkurs na szkolną stylizację !

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie? - przeczytaj uważnie, ponieważ zgłoszenia niespełniające kryteriów nie będą brane pod uwagę!.

- przede wszystkim koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu !

- przygotuj zestaw, który założyłaś na rozpoczęcie - możesz nawet sfotografować go na sobie, wtedy będzie lepiej widać wszystkie zalety zestawu,

- zrób zdjęcie - wybranemu zestawowi - pamiętaj, że zdjęcie musi być czytelne i dobrej jakości, żeby nadawało się do publikacji. Najlepiej jeśli będzie miało maksymalnie 640 px wysokości i 550 px szerokości .

- zdjęcie razem z króciutkim komentarzem przyślij na adres: e-konkursy@gazeta.pl , wpisując w tytule wiadomości: Lula idzie do szkoły ,

- każdy uczestnik tylko raz może wziąć udział w konkursie. W przypadku nadesłania kilku wiadomości, tylko pierwsza będzie brana pod uwagę,

- w wiadomości podaj nick swojego konta, zarejestrowanego w serwisie lula.pl , oraz imię i nazwisko . Imię i nazwisko będą tylko do wiadomości redakcji, i które pomogą Redakcji w identyfikacji uczestnika,

- ...i czekaj na powiadomienie o wygranej!

To Wy decydujecie, kto wygra!

Na Wasze zdjęcia czekamy od 1 do 14 września br. włącznie. Następnie Lula opublikuje na łamach serwisu sondaż z wybranymi zestawami, a wy zdecydujecie, który zestaw okaże się najlepszy.

Głosować będziecie mogli przez 2 dni , od 15 do 16 września br włącznie. Natomiast 17 września br. Lula ogłosi wyniki konkursu.

Właścicielka zwycięskiego zestawu otrzyma od Luli nagrodę.

Nagroda

Właścicielka zwycięskiego zestawu zostanie zaproszona przez Lulę do udziału - w charakterze modelki - w kolejnym odcinku programu o najnowszych trendach . Przykład: Jesienna kolekcja C&A Warunki współpracy określa regulamin konkursu.

Nie tylko zestaw wygrywa!

Oprócz letniego zestawu Lula nagrodzi również autorkę lub autora najciekawszego komentarza!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Organizatorem konkursu pod nazwą "Lula idzie do szkoły " jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

§ 2 1. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem URL: www.lula.pl

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Agory oraz członkowie ich rodzin.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 września 2008 roku, a zakończy się 17 września 2008 roku. Prace można nadsyłać do dnia 14 września br. włącznie.

2. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby posiadające konto w serwisie Lula.pl

3. Zadaniem uczestników Konkursu będzie nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-konkursy@gazeta.pl zdjęć zestawów ubrań , będących jednocześnie własnością Uczestnika, zgodnych tematycznie z tytułem konkursu. Następnie, czytelnicy, poprzez głosowanie w sondzie opublikowanej w serwisie Lula.pl, wybierają najlepszą stylizację edycji konkursu.

W temacie wiadomości należy wpisać tytuł konkursu: Lula idzie do szkoły .

Każda wiadomość, oprócz zdjęć, powinna zawierać nick autora , którym będzie podpisana praca w sytuacji publikacji.

4. Terminy i etapy konkursu

Etap I - przyjmowanie zgłoszeń od 1 do 14 września 2008 r.

Etap II - wybór najlepszej stylizacji poprzez głosowanie w sondażu w dniach 15-16 września 2008.

Etap III - ogłoszenie wyników w dniu 17 września 2008.

§ 4 1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której nadesłany zestaw ubrań zostanie uznany przez Czytelników za najlepszy poprzez głosowanie w sondzie.

2. Właścicielka zwycięskiego zestawu zostanie zaproszona przez Lulę do udziału - w charakterze modelki - w kolejnym odcinku programu o najnowszych trendach.

3. Zwycięzca konkursu osobiście pokrywa koszty dojazdu do Redakcji serwisu Lula.pl Redakcja serwisu Lula.pl nie zwraca kosztów podróży.

4. W przypadku rezygnacji z nagrody, nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie.

5. Nagrody nie można wymienić na inną nagrodę rzeczową ani pieniężną.

6. Redakcja przewidziała wyróżnienie za najciekawszy komentarz , opublikowany przez Czytelnika pod sondażem. Najciekawszy komentarz zostanie wybrany na posiedzeniu jury w siedzibie redakcji.

7. Przystępując do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych zdjęć i wypowiedzi, w ramach portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl - poprzez umieszczenie na serwerze Organizatora oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania wypowiedzi przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl ("Archiwum") oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych wypowiedzi w ramach Archiwum.

8. Konkurs kończy się ogłoszeniem wyników.

§ 5 1. Nagrodą w Konkursie jest publikacja zdjęcia z informacją o autorze (nick) w serwisie www.lula.pl oraz nagroda rzeczowa.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji tylko wybranych zdjęć z zestawami ubrań.

3. Zdjęcia nie spełniające kryteriów, zostaną odrzucone.

§ 6 Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie konkursowej Serwisu www.lula.pl

§ 7 1. W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia przez Agorę listy zwycięzców Konkursu na adres: Gazeta.pl, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 z dopiskiem "Konkurs na letnią stylizację". Po przekroczeniu wskazanego wyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu.

§ 8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do konkursu przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się z konkursu. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z konkursu, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji.

§ 9 Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 10 Ewentualne spory, mogące wyniknąć między organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sądy powszechne w Warszawie.

Więcej o: