Z miłości do gwiazd - Konkurs!

"Z miłości do gwiazd? to francuski humor w najlepszym wydaniu.

W roli głównej zobaczymy Kada Merada ("Jeszcze dalej niż północ"), a u jego boku największe gwiazdy francuskiego kina: Catherine Deneuve i Emmanuelle Béart.

"Z miłości do gwiazd" to komedia o wielkim fanie kina, który nieustannie miesza się w życie swoich ulubionych gwiazd, zaniedbując przy tym własne. Kiedy trzy prześladowane aktorki spotykają się na planie wspólnego filmu postawiają zjednoczyć się i wyrównać rachunki. Rewelacyjna i zwariowana komedia o celebrities przeniesie nas w świat, o którym wszyscy marzymy - pieniędzy, sławy i sukcesu. Najzabawniejsza od czasu "Plotki" komedia francuska, na ekranach polskich kin już od 15 maja.

A my, na rozgrzewkę, zapraszamy Was do konkursu, w którym jest do wygrania 5 zestawów pachnących kosmetyków Ives Rocher . Aby zgarnąć jeden z nich trzeba odpowiedzieć na pytania konkursowe. Odpowiedzi przysyłajcie na adres e-konkursy@gazeta.pl do 14 maja włącznie . W tytule wiadomości wpisujcie "Z miłości do gwiazd" a w wiadomości koniecznie podajcie swojego nicka . Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Wyniki opublikujemy 15 maja . Redakcja nagrodzi 5 osób, które odpowiedzą poprawnie na pierwsze pytanie konkursowe, a przy drugim wykażą się pomysłowością i kreatywnością.

Pytania konkursowe

1. Podaj tytuł filmu, w którym zagrały Catherine Deneuve i Emmanuelle Béart

2. Pytanie otwarte "Z miłości do gwiazd" to komedia o wielkim fanie kina, który nieustannie miesza się w życie swoich ulubionych gwiazd, zaniedbując przy tym własne. Kiedy trzy prześladowane aktorki spotykają się na planie wspólnego filmu postawiają zjednoczyć się i wyrównać rachunki. Wymyśl zemstę aktorek na zwariowanym fanie. Tekst powinien mieć maksymalnie 1200 znaków.

Powodzenia!

Regulamin konkursu

§ 1 Organizatorem konkursu pod nazwą "Z miłości do gwiazd" jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

§ 2 1. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem www.lula.pl

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Agory oraz członkowie ich rodzin.

§ 3 1. Czas trwania konkursu: 7 - 14 maja 2009. Odpowiedzi można nadsyłać do dnia 14 maja br. włącznie. Wyniki ogłosimy 15 maja.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zadaniem uczestników Konkursu będzie: - nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-konkursy@gazeta.pl poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe - każda wiadomość, oprócz odpowiedzi na pytanie konkursowe, musi zawierać nick autora, którym będzie podpisany na liście zwycięzców w razie wygranej

§ 4 1. Zwycięży 5 osób, które nadeślą poprawne odpowiedzi.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych prac, w ramach portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl - poprzez umieszczenie na serwerze Organizatora oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania wypowiedzi przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl ("Archiwum") oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych wypowiedzi w ramach Archiwum.

3. Konkurs kończy się ogłoszeniem wyników.

§ 5 1. Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów kosmetyków Ives Rocher. 2. Zgłoszenia nie spełniające kryteriów, zostaną odrzucone.

§ 6 Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie serwisu www.lula.pl

§ 7 1. W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia przez Agorę listy zwycięzców Konkursu na adres: Gazeta.pl, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 z dopiskiem "Z miłości do gwiazd". Po przekroczeniu wskazanego wyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu.

§ 8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do konkursu przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się z konkursu. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z konkursu, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji.

§ 9 Uczestnik, biorąc udział w konkursie, oświadcza iż: - zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki

§ 10 Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 11 Ewentualne spory, mogące wyniknąć między organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sądy powszechne w Warszawie.

§ 12 Niniejszy Regulamin oraz strona konkursowa pod adresem: www.lula.pl są jedynymi dokumentami, określającymi zasady konkursu.

Więcej o: