Wyślij kartkę, wygraj życzenia

Zabawa w życzenia!

Święta Bożego Narodzenia tuż za pasem a w naszych domach trwa wielkie odliczanie do pierwszej gwiazdki. Jak co roku trzeba pamiętać o bliskich i najbliższych w tym szczególnym dniu. Dlatego, zanim złapiecie pióra w dłoń, chcąc wypisać świąteczne kartki, macie okazję poćwiczyć!

Lula zaprasza do zabawy w życzenia . Zabawa polega na tym, że należy wysłać kartkę z życzeniami do koleżanki, kolegi, kogoś z rodziny lub przyjaciół. Podaruj kartkę bliskim to miejsce specjalnie przygotowane na Wasze kartki. Uwaga! limit słów bardzo ograniczony!

Aby wziąć udział w zabawie należy do dnia 12 grudnia br. wysłać kartkę z życzeniami, podpisując się nickiem, z którego korzystacie na Luli. Tuż po wysłaniu życzeń otrzymacie komunikat z numerem Waszej gwiazdki:

konkurs świątecznykonkurs świąteczny konkurs świąteczny

następnie należy ją odszukać we właściwym przedziale

konkurs świątecznykonkurs świąteczny konkurs świąteczny

Wszystkie życzenia pojawią się na choince w postaci gwiazdek. Aby odczytać życzenia należy kliknąć w odpowiednią gwiazdkę. Po najechaniu kursorem na wybraną gwiazdkę, pojawi się jej numerek, żeby łatwiej Wam było ją zlokalizować.

konkurs świątecznykonkurs świąteczny konkurs świąteczny

Żeby mieć pewność, że Lula nie przeoczy Twojej kartki, wyślij Luli w mailu na adres e-konkursy@gazeta.pl wiadomość z numerem kartki.

Do wygrania 2 zestawy kosmetyków Oriflame ze świątecznej serii Christmas Joy . Zestaw zawiera: krem pod prysznic, krem do rąk, krem do ciała i płyn do kąpieli. Jury w składzie członków redakcji serwisu Lula.pl wybierze i nagrodzi dwie osoby, których życzenia będą oryginalne i pomysłowe. Ogłoszenie wyników 15 grudnia br.

Powodzenia!

Regulamin konkursu

§ 1 Organizatorem konkursu pod nazwą "Wyślij kartkę, wygraj życzenia" jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

§ 2 1. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem URL: www.lula.pl

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Agory oraz członkowie ich rodzin.

§ 3 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 9 grudnia br., a zakończy się 12 grudnia 2008 roku. Prace będzie można nadsyłać do dnia 12 grudnia br. włącznie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zadaniem uczestników Konkursu będzie: - wysłanie kartki świątecznej z życzeniami podaruj bliskim gwiazdkę z nieba

5. Terminy i etapy konkursu Etap I - przyjmowanie zgłoszeń od 8 do 12 grudnia br. włącznie Etap II - jury konkursu wyłoni zwycięzców Etap III - ogłoszenie wyników w dniu 15 grudnia br.

§ 4 1. Zwycięzcami Konkursu zostaną dwie osoby, które nadeślą ciekawe i oryginalne kartki z życzeniami.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych prac, w ramach portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl - poprzez umieszczenie na serwerze Organizatora oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania wypowiedzi przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl ("Archiwum") oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych wypowiedzi w ramach Archiwum.

3. Konkurs kończy się ogłoszeniem wyników.

§ 5 1. Nagrodą w Konkursie są dwa zestawy kosmetyków Oriflame.

2. Zgłoszenia nie spełniające kryteriów, zostaną odrzucone.

§ 6 Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie Serwisu www.lula.pl

§ 7 1. W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia przez Agorę listy zwycięzców Konkursu na adres: Gazeta.pl, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 z dopiskiem "Konkurs na letnią stylizację". Po przekroczeniu wskazanego wyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu.

§ 8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do konkursu przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się z konkursu. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z konkursu, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji.

§ 9 Uczestnik, biorąc udział w konkursie, oświadcza iż: - zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki, - jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu

§ 10 Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 11 Ewentualne spory, mogące wyniknąć między organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sądy powszechne w Warszawie.

§ 12 Niniejszy Regulamin oraz strona konkursowa pod adresem: URL: www.lula.pl są jedynymi dokumentami, określającymi zasady konkursu.

Więcej o: