Polka w Internecie

Nauczycielka informatyki po czterdziestce poszła na kurs internetowy. Dwa lata później założyła własną firmę w sieci, kolejne dwa lata później firma zaczęła przynosić zyski.

Polka w Internecie

Nauczycielka informatyki po czterdziestce poszła na kurs internetowy. Dwa lata później założyła własną firmę w sieci, kolejne dwa lata później firma zaczęła przynosić zyski.

JOW, 4 września 2000