Praca za seks- polska norma?

"Dziennik" donosi, że praca za seks to w większości polskich firm norma. Gazeta przytacza badania Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, z których wynika, że niemal w każdej korporacji sposobem na szybki awans czy podwyżkę jest seks z przełożonym.

Osobami, które wykorzystują swoją pozycję zawodową do osiągnięcia korzyści seksualnych, są zwykle mężczyźni (92%) w wieku 30-35 lat lub 45-55 lat. Najczęściej żonaci, posiadający dzieci. Młodsi korzystają ze swojej pozycji i traktują zdobywanie kolejnych partnerek jak sport, natomiast starsi często czerpią przyjemność również z uwodzenia i manipulowania osobami, które są im podległe. Według Mariusza Jędrzejko, autora badań, najwięcej przypadków szybkiej kariery przez łóżko zdarza się w instytucjach finansowych, agencjach reklamowych i firmach związanych z mediami a seks stał się narzędziem służącym do uzyskiwania korzyści zawodowych. Z badań wynika też, że 8% osób wykorzystujących swoja pozycję zawodowa do osiągnięcia korzyści seksualnych to kobiety. Zwykle są to panie po 40 roku życia, które gustują w młodszych kolegach. W zamian za seks oferują podwyżkę, awans, możliwość podnoszenia zawodowych kwalifikacji.

Zjawisko pracy za seks obejmuje szereg problemów. Zdarzają się sytuacje, kiedy to sami podwładni starają się uwieść przełożonego, żeby osiągnąć korzyści. Czasami dwie strony tkwią w układzie, którego warunki są niemal tak dokładnie uzgodnione jak sama umowa o pracę. Bywają przypadki, kiedy tego typu sytuacje realizują się przez molestowanie w miejscu pracy i zachowania, na które jedna z osób się nie godzi, ale nie podejmuje stanowczych kroków, ponieważ obawia się utraty pracy.

Według badań 31% mężczyzn i 18% kobiet nie potępia zjawiska, jakim jest utrzymywanie kontaktów seksualnych między przełożonymi a pracownikami. W badaniu przepytano pracowników 37 korporacji z dużych polskich miastach. Pytano o to, czy w ich firmie wykorzystuje się kontakty seksualne do osiągania korzyści zawodowych. Twierdząco odpowiedziała jedna trzecia ankietowanych. Z wyników badań wyłania się ponury obraz- w każdej z firm znalazła się przynajmniej jedna osoba, która zna w swoim otoczeniu przypadek awansu za seks. Osobiście z taką propozycją spotkało się 12% badanych kobiet.

Sprawdź - czy IQ decyduje o sukcesie

Więcej o: