osobowo뜻

 • 10 mitw na temat mowy cia쿪. W co i dlaczego wierzymy?

  10 mitw na temat mowy cia쿪. W co i dlaczego wierzymy?

  Piramidka nie dzia쿪, to ju wszyscy wiemy: kto uk쿪daj켧y paluszki w romb maj켧y 턻iadczy o jego mocy i spokoju raczej 턬ieszy ni budzi szacunek. A inne mity o mowie cia쿪? Dlaczego w nie wierzymy?

  charaktery.eu
 • Osobowo뜻 lkowa - z czym to si je?

  Osobowo뜻 lkowa - z czym to si je?

  Gdzie kocz si zwyk쿮 obawy, a zaczyna chorobliwy lk? Czym jest "ci轅ar doros쿽턢i"? O ludziach, ktrych osobowo뜻 zatruwa 퓓cie ich i otoczenia. Nadmiernie lkliwi potrafi irracjonalnymi obawami uprzykrzy 퓓cie swojej rodzinie i przyjacio쿽m.

  Miss Olgu
 • Dziewczyna handluj켧a organami - wywiad z Agnieszk Nieradk, w쿪턢icielk Pluszektorium

  Dziewczyna handluj켧a organami - wywiad z Agnieszk Nieradk, w쿪턢icielk Pluszektorium

  Na pomys pluszakw w formie ludzkich organw i narz켨w, Agnieszka Nieradka wpad쿪 na studiach. Kupi쿪 maszyn, na kartkach papieru zacz怨a uczy si szycia, a trzy miesi켧e p撰niej wystartowa쿪 z firm pluszektorium.pl. Mia쿪 23 lata. Dzi jej weso쿮 serca, zmczone w켾roby, z쿮 jelita i wykoczone macice mo퓆a spotka zarwno w lekarskich gabinetach, jak i prywatnych domach.

  Ania Oka
 • Kobieco뜻 czyli co?

  Czym jest rozwj dla wsp車czesnej kobiety? Robieniem na drutach, warsztatem z bbniarstwa, dodatkowym szkoleniem czy rozmow z m켨r osob? O tym 풽 zawsze warto nad sob pracowa i dba o sam siebie opowiada AGNIESZKA 쫁IRSKA, Dyrektorka Oglnopolskiego Festiwalu Rozwoju Osobistego Kobiet PROGRESSteron, socjolo퓃a, trenerka umiejtno턢i spo쿮cznych.

  Rozmawia쿪 Joanna Biszewska
 • Co twoje brwi mwi o tobie?

  Co twoje brwi mwi o tobie?

  Mwi si, 풽 brwi stanowi ram dla twarzy, ale okazuje si, 풽 mog rwnie komunikowa cechy osobowo턢i - mwi eksperci.

  Katarzyna Bigos
 • Twj podpis zdradzi kim jeste

  Twj podpis zdradzi kim jeste

  Naprawd? Czy mo퓆a pozna osobowo뜻 cz쿽wieka, ogl켨aj켧 jego podpis? Tak, ale trzeba mie du엽 wiedz, i to nie magiczn, lecz z zakresu psychografologii. Poznaj jej tajniki i zabaw si z nami w badacza charakteru pisma.

  El풺ieta Misiak, psycholog, zajmuje si m.in. grafologi i interpretacj r璨nych form dzia쿪 graficznych.
 • Kobiety 2010 roku!

  Kobiety 2010 roku!

  Niezale퓆e, silne, odwa퓆e i przebojowe - to do nich nale풹 mijaj켧y rok.

  karlaka
 • Wyra si녠 kolorem

  Wyra si녠 kolorem

  Czy zastanawia쿪 si nad tym, dlaczego wchodz켧 do sklepu zawsze sigasz po te same kolory? Wed퀅g psychologw kolory wybieramy pod턻iadomie. Co mwi o nas kolory i dlaczego zdradzaj wicej ni s쿽wa?

  Jolbi
 • Charakter a sport

  Charakter a sport

  Aktywno뜻 ruchowa pozwala zachowa dobr kondycj i u쿪twia kszta퀃owanie wymarzonej sylwetki. Ka풼a z nas stawia sobie jednak inne cele, mamy te r璨ne upodobania. Dlatego tak wa퓆e jest w쿪턢iwe dopasowanie rodzaju aktywno턢i do naszego charakteru i temperamentu.

  Katarzyna Bigos
 • Czy osobowo뜻 zmienia si w ci켫u naszego 퓓cia?

  Czy osobowo뜻 zmienia si w ci켫u naszego 퓓cia?

  -Ona si nigdy nie zmieni - wzdychaj nad nami nasze matki. - Na staro뜻 zrobi si jeszcze bardziej z쿽턫iwy - s퀉szymy narzekania na nestorw rodu. Zmieniamy si czy nie? Jak kszta퀃uje si nasza osobowo뜻, gdy idziemy przez 퓓cie?

  Aleksandra Prze펋ziecka - Kuja쿽wicz
 • Niepozorni stra퓆icy tajemnic

  Niepozorni stra퓆icy tajemnic

  Znamy to z filmw. Fryzjerzy, styli턢i i sekretarki znaj s쿪bo턢i swoich klientek lub pracodawcw, wys퀅chuj ich wyzna i doradzaj w sprawach sercowych. Czy w realnym 퓓ciu mo퓄iwy jest taki uk쿪d? Czy kobiety chtnie powierzaj swoje tajemnice obcym osobom?

  Aleksandra Prze펋ziecka - Kuja쿽wicz
 • Enneagram: poznaj swj typ osobowo턢i

  Enneagram: poznaj swj typ osobowo턢i

  Co sprawia, 풽 jedne z nas s pe쿻ymi pomys농w optymistkami, a inne zamknitymi w sobie tradycjonalistkami? Co decyduje o naszych pragnieniach i lkach? Wed퀅g enneagramu, o tym, kim jeste턬y decyduj...prze퓓cia z dziecistwa lub wczesnej m쿽do턢i. Enneagram wyr璨nia 9 typw osobowo턢i. Dowiedz si, ktrym z nich jeste?

  Spiro
 • Kobieta zmienn jest

  Kobieta zmienn jest

  Kobiety od zawsze pragn怨y dopasowywa si do obowi콄uj켧ych wzorcw. Trendy w modzie, makija퓎 ogromnie wp퀉waj na nasz ch唯 zmiany wygl켨u. Co zmieniamy najcz沅ciej?

  Aleksandra Kuja쿽wicz
 • O zmiennej osobowo턢i kobiet

  O zmiennej osobowo턢i kobiet

  Dziecistwo, lata szkolne, pierwsza randka, 턫ub, urodzenie dziecka. To zdarzenia tworz켧e histori 퓓cia. Na ile do턻iadczenia i 턻iat zewntrzny kszta퀃uj nasz osobowo뜻, a na ile my same mamy wp퀉w na to kim jeste턬y?

  Adriana Klos, psycholog
Wicej o:

osobowo뜻

 • Typy osobowo턢i. Sprawd, do ktrej grupy si zaliczasz

  indywidualn osobowo뜻. Historia bada nad temperamentem oraz osobowo턢i cz쿽wieka siga V w. p.n.e. Uznaje si, 풽 Hipokrates jako pierwszy wyr璨ni rodzaje osobowo턢i na podstawie p퀉nw, ktre dominuj w danym organizmie. Z kolei Paw쿽w 낢czy temperament z uk쿪dem nerwowym. Wicej na ten temat dowiesz

 • Czy osobowo뜻 zmienia si w ci켫u naszego 퓓cia?

  Picioczynnikowy Model Osobowo턢i Czasami wydaje nam si, 풽 osobowo뜻 - rzecz raz nabyta - nie ulega zmianie a do 턬ierci. Innym razem powtarzamy sobie "on si zmieni", gdy ch쿽pak po raz kolejny zawodzi nasze zaufanie. Niektrzy twierdz, 풽 30 urodziny s czasem, kiedy zmieniamy si najbardziej

 • Osobowo뜻 i wntrza - ktrym typem jeste?

  projektantw (np. Maartena Baasa lub Shaya Alkalaya), ktre czsto 낢czy z w쿪snymi pomys쿪mi. Nie boi si nowo턢i, dziki czemu jej mieszkanie jest oryginalne i niepowtarzalne. Inna wntrzarska osobowo뜻 to elegancka dama, ktra ceni sobie luksus i estetyk. Z tego wzgldu otacza si z쿽tem, porcelan

 • Wybieramy najwiksz wpadk na gali Osobowo뜻 Roku 2010

  Najgorsze stylizacje ostatnich dni na jednej gali... Wybierzmy najgorzej ubran celebrytk imprezy Osobowo턢i Roku 2010! Marta Grycan stale zalicza stylistyczne wpadki. Tak by쿽 i tym razem - toporne materia퀉, sztywna gra i niemodny wygl켨 sukienki sprawi퀉, 풽 nie maj켧a perfekcyjnej figury

 • Osobowo뜻 lkowa - z czym to si je?

  "Niektrzy ludzie powoduj problemy i wprawiaj w za풽nowanie siebie i innych z powodu swojej osobowo턢i". Musz przyzna, 풽 nie od razu za쿪pa쿪m sens tezy, ktr zacytowa쿪m. Od razu pojawi쿽 mi si w g쿽wie pytanie: jak to "niektrzy ludzie"? Przecie ka풼y cz쿽wiek w mniejszym lub wikszym

 • Osobowo뜻 lkowa - z czym to si je?

  "Niektrzy ludzie powoduj problemy i wprawiaj w za풽nowanie siebie i innych z powodu swojej osobowo턢i". Musz przyzna, 풽 nie od razu za쿪pa쿪m sens tezy, ktr zacytowa쿪m. Od razu pojawi쿽 mi si w g쿽wie pytanie: jak to "niektrzy ludzie"? Przecie ka풼y cz쿽wiek w mniejszym lub wikszym

 • Ambiwertyk- osobowo뜻 턳odka [definicja, cechy charakteru, zawody]

  Ambiwertyk: co to za osobowo뜻?- pomidzy introwertykiem a ekstrawertykiem Co to jest ambiwertyzm? Autorem terminu introwersji i ekstrawersji jest szwajcarski psychiatra Carl G. Jung, ktry prowadzi badania w tym zakresie na pocz켾ku XX wieku. Zgodnie z teori Junga ekstrawertycy s pobudzani

 • O zmiennej osobowo턢i kobiet

  Wrodzone predyspozycje Cechy biofizyczne s tylko baz, nie determinuj naszej osobowo턢i. Fundament naszego charakteru to wrodzone mo퓄iwo턢i, takie jak zdolno턢i umys쿽we, zmys쿽we, ruchowe czy emocjonalne. Jedne z nas s humanistkami, inne maj umys 턢is퀉. Niektre z nas uwielbiaj si uczy

 • Statuetki Osobowo턢i i Sukcesy 2019 rozdane!

  30 marca wrczono statuetki za wyj켾kowe dokonania w dziedzinie twrczo턢i, przedsibiorczo턢i oraz inicjatyw spo쿮cznych. Ju po raz kolejny gal ?Osobowo턢i i Sukcesy Roku 2019? zorganizowano w nale엽cym do Grupy Arche luksusowym hotelu Pa쿪c i Folwark 즣chw pod Warszaw, do ktrego t퀅mnie