regulamin

 • Suszysz pranie na balkonie? Lepiej dobrze wczytaj się w regulamin. Możesz mieć kłopoty
 • Tego nie można robić na balkonie. Sprawdź, za co grozi mandat. Dla wielu jest to zaskakujące
 • Już niedługo losowanie! Jak zapisać się do loterii szczepionkowej? Musisz spełnić pewne warunki
 • Regulamin konkursu "Sztuka Pięknego życia" ("Regulamin").

  1. Organizatorem konkursu o nazwie "Sztuka pięknego życia" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

  Red.
 • Regulamin konkursu "Twoje świąteczne życzenie" ("Regulamin")

  § 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "KONKURS - Twoje świąteczne życzenie " zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie , ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.938.376,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem". 2. Fundatorami nagród w Konkursie jest: Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne NIP: 777 - 27 - 39 - 996, zwana dalej 'Fundatorem'

  Redakcja
 • Regulamin konkursu "Czekoladowe stylizacje" ("Regulamin").

  1. Organizatorem konkursu o nazwie "Czekoladowe stylizacje" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

  Red.
Więcej o:

regulamin

 • Regulamin

  Regulamin Konkursu pt.: "Oswajamy początek roku szkolnego". § 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu pt.: "Oswajamy początek roku szkolnego ", (zwanego dalej "Konkursem ") jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

 • Regulamin konkursu

  listopada 2013 roku do 13 grudnia 2013 roku - Konkurs. 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Plebiscytu i Konkursu i określa prawa i obowiązki ich uczestników. 5. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu. § 2. Uczestnictwo. 1. Uczestnictwo w Plebiscycie i Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami

 • Regulamin konkursu

  "Wygraj bransoletki marki Very You!" ("Regulamin") § 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wygraj bransoletki marki Very You!" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

 • Regulamin konkursu

  Regulamin konkursu Regulamin konkursu Razem możemy więcej ("Regulamin") Fitness.sport.pl § 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie Razem możemy więcej i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru

 • Regulamin konkursu "Naturalność przede wszystkim"

  Regulamin konkursu "" ("Regulamin") § 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Naturalność przede wszystkim" i zwanego dalej "Konkursem" oraz fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

 • Regulamin konkursu "Jak pielęgnujesz swoje rzęsy?" ("Regulamin")

  na serwisie " groszki.pl " oraz na profilu serwisu "groszki.pl", utrzymywanym na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/groszkipl, dalej zwanym "Profilem Serwisu", w okresie od 11 do 17 stycznia 2016 roku. 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji

 • Regulamin konkursu "Zapach lata"

  Regulamin konkursu § 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Zapach lata" i zwanego dalej "Konkursem" oraz fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st

 • Regulamin konkursu Letni poranek

  : http://www.facebook.com/groszkipl dalej zwanym "Profil Serwisu" do 15 lipca 2012 23:59, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. § 2. Uczestnictwo w Konkursie. 1. Uczestnictwo w

 • Regulamin konkursu "Zimowy makijaż"

  URL:http://www.facebook.com/Lulapl dalej zwanym "Profil Serwisu", w okresie od 15 do 26 listopada 2012, do godz 12:00 na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. § 2. Uczestnictwo w Konkursie

 • REGULAMIN KONKURSU "Wiedzmin"

  § 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Wiedzmin" (zwany dalej "Konkursem"). 2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. 3. Organizatorem i fundatorem nagród w postaci: Gra "Wiedzmin2