staro뜻

 • A gdybym by m쿽tkowym, w fabryce z m쿽tkiem szala... Po co nam te studia?

  A gdybym by m쿽tkowym, w fabryce z m쿽tkiem szala... Po co nam te studia?

  A gdyby턢ie inaczej pokierowali swoim 퓓ciem? Zamiast do liceum poszliby턢ie do szko퀉 zawodowej, zamiast studiowa na przyk쿪d geografi, wybraliby턢ie biologi, zamiast za쿽퓓 rodzin w wieku dwudziestu paru lat, byliby턢ie teraz bez partnera i bez dzieci. Pewne decyzje zawa퓓퀉 na waszym ca퀉m 퓓ciu. Pytanie: czy jeste턢ie z tego zadowoleni?

  Miss Olgu
 • Czy jeste wyrodnym dzieckiem, je턫i nie chcesz opiekowa si toksycznym rodzicem?

  Czy jeste wyrodnym dzieckiem, je턫i nie chcesz opiekowa si toksycznym rodzicem?

  Nasza Czytelniczka przysy쿪j켧 ten list napisa쿪 tak: "mam nadziej, 풽 sprowokuje on dyskusj na temat tego, czy ka풼y toksyczny rodzic powinien wymaga opieki od swoich dzieci. W Polsce panuje przekonanie, 풽 ka풼e dziecko, ktre odda쿽 rodzica do domu starcw jest "wyrodne". A czy kiedykolwiek ludzie pomy턫, 풽 "wyrodny" mo풽 by w rodzic, a nie to dziecko?".

  Nades쿪ne do redakcji
 • Z czym na zmarszczki? Przeczytaj, zanim signiesz po drogi krem

  Z czym na zmarszczki? Przeczytaj, zanim signiesz po drogi krem

  W 퓓ciu nadchodzi taki moment, 풽 trzeba kupi pierwszy krem przeciwzmarszczkowy. To nie jest proste zadanie, poniewa wybr produktw w tej kategorii jest ogromny. Podpowiem, co powinien zawiera krem przeciwzmarszczkowy, 풽by naprawd zas퀅퓓 na swoj nazw.

  Marta Lewin
 • Jak op撰ni pojawianie si zmarszczek? To nie jest trudne

  Jak op撰ni pojawianie si zmarszczek? To nie jest trudne

  Starzenie si skry to dla wielu z nas problem dra퓄iwy, nieprzyjemny, niewygodny i ze wszech miar niechciany. Czasem celowo ignorowany, czasem poddawany wielokrotnie przemy턫eniom towarzysz켧ym nerwowemu zerkaniu do lustra - czy to ju, czy jeszcze nie? Ten problem jednak trzeba oswoi, bo przed czasem nie da si uciec. Trzeba si te te nim zmierzy. I wygra.

  Marta Lewin
 • Czy cieszy si z tego, 풽 jeste턬y o rok starsi?
 • A gdy ju bd na emeryturze, to sobie odpoczn...

  A gdy ju bd na emeryturze, to sobie odpoczn...

  Na czym? Co zrobi? No w쿪턭ie. W odpoczynek na emeryturze nie wierz z kilku powodw. Od lat t퀅macz sobie, 풽 to dobrze i zdrowo, 풽 mj plan na emerytur zak쿪da wiele dzia쿪, ktre nie pozwol mi umrze przed 턬ierci.

  Dominika Wc쿪wek
 • Po czym pozna, 풽 zaczynasz si starze?

  Po czym pozna, 풽 zaczynasz si starze?

  Do tej pory by쿪m m쿽da. Moje gitkie cia쿽 i elastyczny umys przyjmowa퀉 wszystko, co obficie im serwowa쿪m. Bez wytchnienia. A nagle zacz怨y wysy쿪 sygna퀉, 풽 miewaj do뜻. Starzej si? Tak, te uwa풹m, 풽 to niemo퓄iwe!

  Agnieszka Durska
 • Dziewi唯 rzeczy, ktrych nikt ci nie powie o doros쿽턢i

  Dziewi唯 rzeczy, ktrych nikt ci nie powie o doros쿽턢i

  Fajnie jest decydowa o swoim losie, bra sprawy we w쿪sne rce, podejmowa wa퓆e decyzje i co tam jeszcze si robi, bd켧 doros퀉m. To daje du퓇 satysfakcji i jest przyjemne, cho trudne. I frustruj켧e. I w doros쿽턢i w쿪턭ie najgorsza jest ta cholerna ambiwalencja. I to, 풽 wielu rzeczy o byciu doros퀉m nikt nam nie powiedzia.

  Dominika Wc쿪wek
 • Ta aplikacja dobitnie u턻iadomi쿪 mi, 풽 nie chc by stara

  Ta aplikacja dobitnie u턻iadomi쿪 mi, 풽 nie chc by stara

  Nie chc by stara nie tylko dlatego, 풽 퓓jemy w kulturze gloryfikuj켧ej m쿽do뜻. Nie chc by stara, bo bd wygl켨a dok쿪dnie tak samo, jak moja babcia! Nie chc by stara, bo technologia zniszczy쿪 szacunek do staro턢i.

  FochTech
 • Z쿪 babcia z Instagramu ukradnie twojego ch쿽paka
 • Jak d퀅go wypada cieszy si 퓓ciem?

  Jak d퀅go wypada cieszy si 퓓ciem?

  Do 턬ierci? Do osi켫nicia wieku "statecznego"? Dopki jeste턬y zdrowi? Kiedy nale퓓 przesta goni za przyjemno턢i i "folgowa sobie"? Oto trzy inspiruj켧e historie o rado턢i 퓓cia. Na przekr 턬ierci.

  Anka R켧zkowska
 • Zazwyczaj wystarcza mi 69, ale dzi proponuj 98

  Zazwyczaj wystarcza mi 69, ale dzi proponuj 98

  Tyle lat ma bohaterka wywiadu, ktry niedawno przeczyta쿪m i ktrym chc si z Wami podzieli. Bo rady dotycz켧e seksu, zwi콄kw i mi쿽턢i, jakich udziela ta "babcia", s po prostu m켨re. I prawdziwe. I dowodz, 풽 warto serio traktowa t sfer 퓓cia. Uznajcie to za 턻i켾eczny prezent ode mnie...

  Linda Lovelace
 • Staro뜻 to jednak stan umys퀅

  Staro뜻 to jednak stan umys퀅

  Czujesz si staro? Bo mnie, odpuka, poczucie starzenia nie dotyka. Szcz沅liwa i zadowolona z siebie 퓓j poza czasem i najwyra펝iej takie podej턢ie (i joga!) dzia쿪 - bardzo m켨ra maszyna do mierzenia wszystkiego okre턫i쿪 mj wiek biologiczny na czterna턢ie lat. HA! Niemniej, jest par rzeczy, ktre u턻iadamiaj mi, i ka풼emu z nas, up퀉w czasu.

  Natalia
 • 'Wytacz mnie po mi쿽턢i kres' - o uczuciu, ktre si nie starzeje
 • 'Wrzuci쿮 Grzesiu list do skrzynki, jak prosi쿪m?'. No niestety wrzuci...

  "Wrzuci쿮 Grzesiu list do skrzynki, jak prosi쿪m?". No niestety wrzuci...

  Ostatnio przeczyta쿪m wybeczany gard쿽wo쟴ekst bardzo zdumionego ojca, ktremu nikt nie powiedzia, 풽 posiadanie piciorga dzieci generuje spore wydatki. Nie tylko nikt o tym straszliwym fakcie nie poinformowa Pana Grzegorza, to jeszcze nasze wstrtne pastwo nie chce mu pomc finansowo w wychowywaniu radosnego stadka. I 풹dnego tutorialu nie ma, 풽by te cholerne koszty policzy. Ja tam my턫, 풽 wystarczy podrcznik matematyki ze szko퀉 podstawowej, mo퓆a te poprosi o pomoc koleg znaj켧ego podstawy arytmetyki i posiadaj켧ego kalkulator.

  Agata
Wicej o:

staro뜻